Visa allt om Kinna Invest Aktiebolag
Visa allt om Kinna Invest Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - 9 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -21 -29 -15 -38 -33 -23 -22 -12 -8 -16
Resultat efter finansnetto -15 40 -12 -36 -41 -23 36 -11 94 -14
Årets resultat -15 40 -12 -36 -41 -23 36 -11 94 -14
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 122 122 160 160 0 205 0 0 0 184
Omsättningstillgångar 70 85 15 19 244 51 300 276 288 11
Tillgångar 192 207 175 179 244 256 300 276 288 195
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 174 189 149 161 196 237 281 245 256 162
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 17 17 26 17 47 18 19 31 32 34
Skulder och eget kapital 192 207 175 179 244 256 300 276 288 195
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
2011-04
2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -21 -29 -15 -38 -33 -23 -22 -12 -8 -16
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 90,62% 91,30% 85,14% 89,94% 80,33% 92,58% 93,67% 88,77% 88,89% 83,08%
Kassalikviditet 411,76% 500,00% 57,69% 111,76% 519,15% 283,33% 1 578,95% 890,32% 900,00% 32,35%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...