Visa allt om AB Simphi
Visa allt om AB Simphi

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - 10 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -55 -45 -40 -19 -15 8 0 -10 -1 -1
Resultat efter finansnetto 474 1 718 842 689 1 305 758 -948 -240 155 777
Årets resultat 0 0 546 525 1 190 731 -964 -312 1 1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 21 274 20 845 19 414 18 651 17 824 15 418 13 105 14 595 15 382 13 449
Omsättningstillgångar 62 17 94 39 177 3 878 2 242 1 703 1 146 3 701
Tillgångar 21 337 20 862 19 508 18 689 18 000 19 296 15 347 16 298 16 528 17 150
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 091 14 091 14 091 13 545 13 020 11 830 15 098 16 062 16 374 16 373
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 245 6 771 5 416 5 144 4 981 2 880 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 0 0 0 4 586 249 235 154 776
Skulder och eget kapital 21 337 20 862 19 508 18 689 18 000 19 296 15 347 16 298 16 528 17 150
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
2010-12
2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 2 744 0 0 0 0 0 4 000 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -55 -45 -40 -19 -15 8 0 -10 -1 -1
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 66,04% 67,54% 72,23% 72,48% 72,33% 61,31% 98,38% 98,55% 99,07% 95,47%
Kassalikviditet -% -% -% -% -% 84,56% 900,40% 724,68% 744,16% 476,93%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...