Visa allt om Järnhuset Järvsö AB
Visa allt om Järnhuset Järvsö AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 11 419 10 545 10 488 9 477 9 648 9 371 8 751 8 267 8 233 7 160
Övrig omsättning 10 48 16 101 59 57 62 54 81 78
Rörelseresultat (EBIT) 559 765 687 60 822 677 646 438 532 433
Resultat efter finansnetto 690 788 722 93 801 653 593 443 515 421
Årets resultat 528 476 345 109 440 347 404 309 491 295
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 302 2 473 2 264 2 725 2 642 2 560 2 444 2 473 2 311 2 379
Omsättningstillgångar 7 465 7 212 6 853 5 616 5 804 5 573 5 289 4 771 4 773 4 327
Tillgångar 9 767 9 685 9 117 8 341 8 446 8 133 7 733 7 243 7 085 6 706
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 352 5 594 5 418 5 273 5 364 5 174 4 952 4 548 4 289 3 848
Obeskattade reserver 1 120 1 107 976 751 906 709 531 509 502 677
Avsättningar (tkr) 636 590 441 265 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 391 431 471 511 702 743 784 826 867
Kortfristiga skulder 5 659 2 003 1 850 1 581 1 665 1 548 1 506 1 402 1 468 1 314
Skulder och eget kapital 9 767 9 685 9 117 8 341 8 446 8 133 7 733 7 243 7 085 6 706
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 380 377 356 345 330
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 796 1 675 1 607 1 545 1 478 1 046 1 017 974 945 874
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 529 587 628 810 554 531 571 494 464 334
Utdelning till aktieägare 0 3 770 300 200 200 250 125 0 50 50
Omsättning 11 429 10 593 10 504 9 578 9 707 9 428 8 813 8 321 8 314 7 238
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 284 2 109 2 098 1 895 1 930 1 874 1 750 1 653 1 647 1 790
Personalkostnader per anställd (tkr) 469 460 452 477 406 394 396 362 353 390
Rörelseresultat, EBITDA 619 867 794 184 942 778 759 540 613 518
Nettoomsättningförändring 8,29% 0,54% 10,67% -1,77% 2,96% 7,08% 5,85% 0,41% 14,99% -%
Du Pont-modellen 7,83% 8,26% 8,08% 1,40% 9,78% 8,34% 8,35% 6,61% 7,81% 6,93%
Vinstmarginal 6,70% 7,59% 7,03% 1,23% 8,56% 7,24% 7,38% 5,79% 6,72% 6,49%
Bruttovinstmarginal 38,57% 39,78% 40,09% 36,96% 40,30% 37,70% 39,37% 38,14% 36,86% 36,97%
Rörelsekapital/omsättning 15,82% 49,40% 47,70% 42,58% 42,90% 42,95% 43,23% 40,75% 40,14% 42,08%
Soliditet 33,03% 66,67% 67,78% 69,85% 71,42% 70,04% 69,10% 67,85% 65,64% 64,65%
Kassalikviditet 58,69% 157,81% 153,30% 107,08% 103,18% 114,73% 107,37% 96,72% 99,39% 97,49%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...