Visa allt om Flyttningsbyrån - Skövde Stadsbud Aktiebolag
Visa allt om Flyttningsbyrån - Skövde Stadsbud Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 4 354 4 501 3 644 3 712 3 767 3 966 2 884 3 230 3 641 3 023
Övrig omsättning 2 - - - - - 1 - 70 10
Rörelseresultat (EBIT) 505 700 91 45 158 141 -50 18 114 18
Resultat efter finansnetto 499 696 82 42 157 130 -61 3 107 5
Årets resultat 1 3 1 1 24 45 5 2 26 5
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 59 14 18 5 79 180 289 376 487 80
Omsättningstillgångar 1 266 1 110 1 024 1 155 1 424 1 103 729 677 624 726
Tillgångar 1 325 1 124 1 042 1 161 1 503 1 283 1 018 1 053 1 111 805
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 298 297 295 294 293 269 224 219 217 191
Obeskattade reserver 30 24 24 24 91 67 0 80 80 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 171 95 133 0 39 41 258 282 240 0
Kortfristiga skulder 826 707 590 843 1 081 907 536 472 574 614
Skulder och eget kapital 1 325 1 124 1 042 1 161 1 503 1 283 1 018 1 053 1 111 805
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 398 1 390 1 366 1 323 1 224 1 372 942 846 982 879
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 523 435 390 363 395 410 282 255 332 312
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 356 4 501 3 644 3 712 3 767 3 966 2 885 3 230 3 711 3 033
Nyckeltal
Antal anställda 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 726 750 607 619 628 661 577 646 728 605
Personalkostnader per anställd (tkr) 346 327 316 305 295 327 260 233 275 251
Rörelseresultat, EBITDA 522 705 101 118 259 250 64 129 186 72
Nettoomsättningförändring -3,27% 23,52% -1,83% -1,46% -5,02% 37,52% -10,71% -11,29% 20,44% -%
Du Pont-modellen 38,11% 62,28% 8,73% 3,88% 11,11% 11,22% -4,81% 1,90% 10,62% 2,48%
Vinstmarginal 11,60% 15,55% 2,50% 1,21% 4,43% 3,63% -1,70% 0,62% 3,24% 0,66%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 88,19%
Rörelsekapital/omsättning 10,11% 8,95% 11,91% 8,41% 9,11% 4,94% 6,69% 6,35% 1,37% 3,70%
Soliditet 24,26% 28,09% 30,11% 26,85% 23,96% 24,82% 22,00% 26,27% 24,72% 23,73%
Kassalikviditet 153,27% 157,00% 173,56% 137,01% 131,73% 121,61% 136,01% 143,43% 108,71% 118,24%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...