Visa allt om Rent Hus i Vadstena AB
Visa allt om Rent Hus i Vadstena AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 498 2 487 2 384 2 161 2 161 1 889 3 0 0 0
Övrig omsättning - - - - 45 105 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 196 327 343 169 289 376 -1 -3 -2 0
Resultat efter finansnetto 194 325 343 168 286 375 -1 -4 -3 -1
Årets resultat 150 252 267 120 207 275 -1 -4 -3 -1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 182 170 175 155 155 105 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 727 798 729 673 720 677 2 12 12 13
Tillgångar 908 968 904 828 875 782 2 12 12 13
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 287 387 385 238 318 266 -9 -8 -4 -1
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 201 190 165 152 32 13 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 420 390 354 438 526 503 11 20 16 14
Skulder och eget kapital 908 968 904 828 875 782 2 12 12 13
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 1 412 1 338 1 206 1 205 1 185 1 011 1 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 525 486 443 459 411 336 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 140 250 250 120 200 155 0 0 0 0
Omsättning 2 498 2 487 2 384 2 161 2 206 1 994 3 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 4 4 - - 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 625 622 596 540 540 - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 486 458 417 421 407 - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 205 332 348 169 289 376 -1 -3 -2 0
Nettoomsättningförändring 0,44% 4,32% 10,32% 0,00% 14,40% 62 866,67% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 21,59% 33,78% 38,05% 20,41% 33,03% 48,08% -50,00% -% -% -%
Vinstmarginal 7,85% 13,15% 14,43% 7,82% 13,37% 19,90% -33,33% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 98,76% 98,95% 99,20% 99,40% 98,89% 99,10% 100,00% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 12,29% 16,41% 15,73% 10,87% 8,98% 9,21% -300,00% -% -% -%
Soliditet 31,61% 39,98% 42,59% 28,74% 36,34% 34,02% -450,00% -66,67% -33,33% -7,69%
Kassalikviditet 173,10% 204,62% 205,93% 153,65% 136,88% 134,59% 18,18% 60,00% 75,00% 92,86%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...