Visa allt om Negotiorum gestio Aktiebolag
Visa allt om Negotiorum gestio Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 2 385 691 1 744 1 716 354 864 3 706 638 30 433
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 322 649 1 683 1 672 314 794 3 680 563 6 398
Resultat efter finansnetto 2 256 563 1 610 1 804 348 850 3 779 999 53 1 191
Årets resultat 2 493 293 1 096 1 212 210 608 2 197 932 32 853
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 1 1 1 1 1 1 3 3 5
Omsättningstillgångar 9 734 7 807 8 202 9 131 7 534 7 732 7 731 5 206 5 004 4 960
Tillgångar 9 734 7 808 8 203 9 132 7 535 7 733 7 732 5 209 5 008 4 965
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 625 3 133 3 339 4 244 3 532 3 822 3 714 2 017 1 086 1 454
Obeskattade reserver 1 619 2 579 2 419 2 322 2 172 2 124 2 184 1 392 1 699 1 699
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 490 2 096 2 444 2 566 1 831 1 787 1 834 1 799 2 223 1 813
Skulder och eget kapital 9 734 7 808 8 203 9 132 7 535 7 733 7 732 5 209 5 008 4 965
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 300 0 500 2 000 500 500 500 500 0 400
Omsättning 2 385 691 1 744 1 716 354 864 3 706 638 30 433
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 2 323 649 1 683 1 672 314 794 3 682 564 7 407
Nettoomsättningförändring 245,15% -60,38% 1,63% 384,75% -59,03% -76,69% 480,88% 2 026,67% -93,07% -%
Du Pont-modellen 23,85% 8,31% 20,53% 20,49% 5,53% 11,83% 49,83% 19,20% 2,14% 25,18%
Vinstmarginal 97,36% 93,92% 96,56% 109,03% 117,80% 105,90% 103,97% 156,74% 356,67% 288,68%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 303,73% 826,48% 330,16% 382,58% 1 611,02% 688,08% 159,12% 534,01% 9 270,00% 726,79%
Soliditet 70,76% 65,89% 62,44% 65,21% 68,12% 69,67% 68,37% 57,96% 46,11% 53,92%
Kassalikviditet 390,92% 372,47% 335,60% 355,85% 411,47% 432,68% 421,54% 289,38% 225,10% 273,58%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...