Visa allt om C E C i Sverige AB
Visa allt om C E C i Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-08
Nettoomsättning 36 469 34 228 29 716 25 274 16 982 12 278 12 966 11 045 15 098 15 060
Övrig omsättning 289 43 - - 13 35 1 125 93 4
Rörelseresultat (EBIT) 2 737 745 306 883 -576 247 71 370 38 267
Resultat efter finansnetto 2 730 626 128 689 -804 71 -41 310 -131 180
Årets resultat 1 588 488 92 689 -804 96 43 244 7 64
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 91 0 0 8 19 60 154 209 313 432
Omsättningstillgångar 11 447 9 271 8 695 7 786 7 154 7 814 6 915 5 934 5 398 5 759
Tillgångar 11 538 9 271 8 695 7 794 7 173 7 874 7 070 6 143 5 712 6 190
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 722 2 560 2 071 1 979 1 290 2 095 1 998 1 956 1 712 1 704
Obeskattade reserver 690 0 0 0 0 0 59 163 193 347
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 163 698 1 161 1 698 2 046 1 395 1 051 767 580
Kortfristiga skulder 7 126 6 548 5 926 4 654 4 185 3 733 3 617 2 973 3 038 3 559
Skulder och eget kapital 11 538 9 271 8 695 7 794 7 173 7 874 7 070 6 143 5 712 6 190
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-08
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - 0 190 115 357 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 2 323 1 803 1 517 1 102 1 078 1 066 972 759 953 1 156
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 764 561 449 285 266 294 307 248 353 336
Utdelning till aktieägare 200 425 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 36 758 34 271 29 716 25 274 16 995 12 313 12 967 11 170 15 191 15 064
Nyckeltal
Antal anställda 8 6 6 5 5 5 5 4 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 559 5 705 4 953 5 055 3 396 2 456 2 593 2 761 3 020 3 765
Personalkostnader per anställd (tkr) 393 383 320 279 271 272 295 282 335 374
Rörelseresultat, EBITDA 2 769 745 314 894 -535 342 167 474 184 326
Nettoomsättningförändring 6,55% 15,18% 17,58% 48,83% 38,31% -5,31% 17,39% -26,84% 0,25% -%
Du Pont-modellen 23,88% 8,04% 3,55% 11,38% -8,03% 3,14% 1,00% 6,04% 0,72% 4,35%
Vinstmarginal 7,55% 2,18% 1,04% 3,51% -3,39% 2,01% 0,55% 3,36% 0,27% 1,79%
Bruttovinstmarginal 20,88% 13,21% 11,84% 13,01% 10,35% 22,60% 19,50% 21,86% 22,78% 22,72%
Rörelsekapital/omsättning 11,85% 7,96% 9,32% 12,39% 17,48% 33,24% 25,44% 26,81% 15,63% 14,61%
Soliditet 36,92% 27,61% 23,82% 25,39% 17,98% 26,61% 28,88% 33,75% 32,40% 31,56%
Kassalikviditet 32,42% 40,84% 35,79% 26,32% 20,24% 16,05% 24,44% 4,47% 12,51% 22,23%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...