Visa allt om Älvsjöhallen Aktiebolag
Visa allt om Älvsjöhallen Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 41 019 44 762 44 723 42 880 42 793 41 155 38 238 35 947 35 812 31 156
Övrig omsättning 539 541 690 74 452 67 377 64 60 57
Rörelseresultat (EBIT) 237 -312 815 136 529 1 857 754 -124 892 16
Resultat efter finansnetto 216 -324 753 335 457 1 824 712 -137 837 6
Årets resultat 200 -65 390 104 360 1 059 436 -17 678 2
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 604 1 874 1 078 1 067 1 279 1 542 1 580 1 809 1 919 1 387
Omsättningstillgångar 5 606 5 985 6 942 6 188 6 416 6 454 5 832 4 557 4 849 4 186
Tillgångar 7 210 7 859 8 020 7 255 7 695 7 996 7 412 6 365 6 768 5 573
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 391 2 391 2 656 2 665 2 962 3 252 2 593 2 157 2 574 1 897
Obeskattade reserver 1 238 1 300 1 559 1 365 1 239 1 357 980 901 1 043 1 185
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 25 102 181 270 144 140 170 440 438 107
Kortfristiga skulder 3 555 4 065 3 624 2 955 3 351 3 248 3 669 2 867 2 712 2 385
Skulder och eget kapital 7 210 7 859 8 020 7 255 7 695 7 996 7 412 6 365 6 768 5 573
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - 456 240 229 429 181 299 215
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 384 3 355 3 534 2 542 2 476 1 718 1 674 1 617 1 650 1 410
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 756 979 1 001 844 791 557 666 642 779 644
Utdelning till aktieägare 0 0 200 400 400 400 400 0 400 0
Omsättning 41 558 45 303 45 413 42 954 43 245 41 222 38 615 36 011 35 872 31 213
Nyckeltal
Antal anställda 8 11 11 11 11 8 8 9 9 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 127 4 069 4 066 3 898 3 890 5 144 4 780 3 994 3 979 3 116
Personalkostnader per anställd (tkr) 419 410 418 349 319 313 346 271 303 227
Rörelseresultat, EBITDA 507 30 1 056 400 990 2 294 1 189 469 1 329 335
Nettoomsättningförändring -8,36% 0,09% 4,30% 0,20% 3,98% 7,63% 6,37% 0,38% 14,94% -%
Du Pont-modellen 3,99% -3,94% 10,24% 4,93% 6,94% 23,22% 10,43% -1,46% 13,74% 0,92%
Vinstmarginal 0,70% -0,69% 1,84% 0,83% 1,25% 4,51% 2,02% -0,26% 2,60% 0,16%
Bruttovinstmarginal 18,09% 17,88% 20,39% 14,44% 14,25% 16,37% 13,74% 12,69% 16,12% 13,11%
Rörelsekapital/omsättning 5,00% 4,29% 7,42% 7,54% 7,16% 7,79% 5,66% 4,70% 5,97% 5,78%
Soliditet 46,56% 43,33% 47,44% 50,60% 50,36% 53,18% 44,50% 44,08% 49,13% 49,35%
Kassalikviditet 101,24% 103,17% 137,97% 139,02% 135,12% 136,48% 104,36% 103,35% 120,02% 116,35%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...