Visa allt om Hornspuckeln Aktiebolag
Visa allt om Hornspuckeln Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 849 1 071 1 080 1 087 1 173 1 088 1 746 1 715 1 949 1 894
Övrig omsättning - - - 140 109 144 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -205 -28 -93 -15 -8 -150 40 -132 15 19
Resultat efter finansnetto -209 -30 -91 -21 -12 -155 36 -136 10 14
Årets resultat -209 -30 -91 -21 -12 -155 36 -136 7 12
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 169 173 87 91 94 98 103 108 108 118
Omsättningstillgångar 1 567 1 614 1 512 1 428 1 260 1 248 1 003 986 972 959
Tillgångar 1 736 1 787 1 599 1 519 1 354 1 347 1 106 1 094 1 081 1 077
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -90 119 130 121 142 153 308 272 407 401
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 184 154 0 183 0 0 46 46 41 0
Kortfristiga skulder 1 643 1 514 1 469 1 215 1 212 1 193 751 776 632 677
Skulder och eget kapital 1 736 1 787 1 599 1 519 1 354 1 347 1 106 1 094 1 081 1 077
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 7 24 34 64 79 86 78 86 71 60
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 325 303 302 303 281 280 325 302 289 286
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 98 95 96 108 98 104 127 121 110 94
Utdelning till aktieägare 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 849 1 071 1 080 1 227 1 282 1 232 1 746 1 715 1 949 1 894
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 425 536 540 544 391 363 582 572 650 631
Personalkostnader per anställd (tkr) 215 214 219 238 154 159 179 173 159 158
Rörelseresultat, EBITDA -202 -25 -90 -12 -4 -145 46 -132 24 31
Nettoomsättningförändring -20,73% -0,83% -0,64% -7,33% 7,81% -37,69% 1,81% -12,01% 2,90% -%
Du Pont-modellen -11,81% -1,57% -5,63% -0,99% -0,59% -11,14% 3,62% -12,07% 1,39% 1,76%
Vinstmarginal -24,15% -2,61% -8,33% -1,38% -0,68% -13,79% 2,29% -7,70% 0,77% 1,00%
Bruttovinstmarginal 61,01% 67,23% 59,63% 60,17% 58,06% 45,40% 53,95% 41,28% 41,66% 42,03%
Rörelsekapital/omsättning -8,95% 9,34% 3,98% 19,60% 4,09% 5,06% 14,43% 12,24% 17,44% 14,89%
Soliditet -5,18% 6,66% 8,13% 7,97% 10,49% 11,36% 27,85% 24,86% 37,65% 37,23%
Kassalikviditet 30,49% 31,77% 32,68% 41,23% 33,75% 40,99% 47,14% 52,71% 62,82% 60,12%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...