Visa allt om JR Sprängteknik Aktiebolag
Visa allt om JR Sprängteknik Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 743
Övrig omsättning - - - - - - - - 5 -
Rörelseresultat (EBIT) -1 -2 -4 -11 -4 -4 -4 -344 -141 2
Resultat efter finansnetto -1 -2 -3 -10 -3 -4 -4 -343 -143 1
Årets resultat -1 -2 -3 -10 -3 -4 -4 -328 0 6
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 607 622
Omsättningstillgångar 120 119 122 125 174 206 224 267 36 220
Tillgångar 120 119 122 125 174 206 224 267 643 842
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 113 115 117 120 131 134 138 142 470 471
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 15 160
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 7 5 5 5 43 73 86 125 157 211
Skulder och eget kapital 120 119 122 125 174 206 224 267 643 842
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 110
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 86
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 5 743
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 743
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 262
Rörelseresultat, EBITDA -1 -2 -4 -11 -4 -4 -4 -344 -126 17
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% 0,24%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% 0,27%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% 1,21%
Soliditet 94,17% 96,64% 95,90% 96,00% 75,29% 65,05% 61,61% 53,18% 74,77% 69,62%
Kassalikviditet 1 714,29% 2 380,00% 2 440,00% 2 500,00% 404,65% 282,19% 260,47% 213,60% 22,93% 104,27%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...