Visa allt om Fastighets AB Lindparken
Visa allt om Fastighets AB Lindparken

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 474 3 367 3 126 2 990 2 948 3 485 3 606 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - 2 304 2 398 2 740
Rörelseresultat (EBIT) 3 473 3 366 3 126 2 990 2 948 3 485 3 606 2 304 2 397 2 740
Resultat efter finansnetto 3 473 3 366 3 126 2 991 2 949 3 486 3 606 2 305 2 398 2 741
Årets resultat 1 5 2 1 1 1 0 -1 0 3
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 051 9 577 6 211 3 084 6 803 3 855 8 948 5 341 3 037 14 424
Omsättningstillgångar 96 84 73 70 68 61 57 51 43 778
Tillgångar 13 148 9 662 6 284 3 154 6 871 3 916 9 005 5 392 3 080 15 202
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 171 170 165 163 163 162 161 161 161 161
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 519
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 12 978 9 492 6 119 2 991 6 709 3 754 8 844 5 231 2 918 14 523
Skulder och eget kapital 13 148 9 662 6 284 3 154 6 871 3 916 9 005 5 392 3 080 15 202
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 474 3 367 3 126 2 990 2 948 3 485 3 606 2 304 2 398 2 740
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 3 473 3 366 3 126 2 990 2 948 3 485 3 606 2 304 2 397 2 740
Nettoomsättningförändring 3,18% 7,71% 4,55% 1,42% -15,41% -3,36% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 26,41% 34,84% 49,76% 94,83% 42,92% 88,99% 40,04% -% -% -%
Vinstmarginal 99,97% 99,97% 100,03% 100,03% 100,03% 100,00% 100,00% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -370,81% -279,42% -193,41% -97,69% -225,27% -105,97% -243,68% -% -% -%
Soliditet 1,30% 1,76% 2,63% 5,17% 2,37% 4,14% 1,79% 2,99% 5,23% 3,52%
Kassalikviditet 0,74% 0,88% 1,19% 2,34% 1,01% 1,62% 0,64% 0,97% 1,47% 5,36%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...