Visa allt om Ego Q AB
Visa allt om Ego Q AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 114 797 884 1 123 894 785 686 849 785 451
Övrig omsättning 1 099 404 278 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 152 7 12 -60 -108 24 100 6 17 109
Resultat efter finansnetto 152 8 10 -65 -112 20 96 4 14 107
Årets resultat 141 8 10 -65 -112 15 71 3 10 97
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 349 368 387 395 22 36 56 33 5
Omsättningstillgångar 313 120 183 143 208 328 389 373 376 311
Tillgångar 313 469 551 531 603 350 426 429 409 316
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 258 118 110 100 54 166 233 162 159 149
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 55 351 442 431 548 184 193 267 250 168
Skulder och eget kapital 313 469 551 531 603 350 426 429 409 316
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 95 105 165 120 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 30 - 25 67 94 72 0 0 56 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 5 12 29 42 33 53 53 0
Utdelning till aktieägare 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 213 1 201 1 162 1 123 894 785 686 849 785 451
Nyckeltal
Antal anställda 1 0 1 1 1 2 1 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 114 - 884 1 123 894 393 686 849 785 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 39 - 32 107 137 110 151 226 239 -
Rörelseresultat, EBITDA 152 26 31 -53 -94 38 114 20 24 109
Nettoomsättningförändring -85,70% -9,84% -21,28% 25,62% 13,89% 14,43% -19,20% 8,15% 74,06% -%
Du Pont-modellen 48,56% 1,49% 2,18% -11,30% -17,91% 6,86% 23,47% 1,86% 4,65% 34,49%
Vinstmarginal 133,33% 0,88% 1,36% -5,34% -12,08% 3,06% 14,58% 0,94% 2,42% 24,17%
Bruttovinstmarginal 13,16% 33,00% 63,69% 86,91% 96,53% 96,43% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 226,32% -28,98% -29,30% -25,65% -38,03% 18,34% 28,57% 12,49% 16,05% 31,71%
Soliditet 82,43% 25,16% 19,96% 18,83% 8,96% 47,43% 54,69% 37,76% 38,88% 47,15%
Kassalikviditet 569,09% 31,34% 29,19% 23,90% 25,73% 178,26% 187,05% 126,22% 150,40% 185,12%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...