Visa allt om Norrlands Industriutveckling Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 11 392 694 977 961 1 022 1 334 1 481 1 729
Övrig omsättning - 20 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -179 7 27 -29 20 20 49 40 37 -57
Resultat efter finansnetto -178 10 18 -44 5 9 30 20 12 -82
Årets resultat 212 8 18 -44 3 6 22 14 12 -30
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 50 52 52 58 64 70 83 56 66 73
Omsättningstillgångar 514 475 495 581 755 581 689 888 840 874
Tillgångar 564 527 547 639 819 651 772 943 907 948
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 549 337 330 312 356 353 547 525 511 499
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 189 190 182 133 161 132 126 175 255
Kortfristiga skulder 14 0 27 145 330 137 94 292 221 194
Skulder och eget kapital 564 527 547 639 819 651 772 943 907 948
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 92 270 360 370 289 505 380 440
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 40 120 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 9 58 119 217 225 220 268 215 222
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 31 392 694 977 961 1 022 1 334 1 481 1 729
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - - - 1 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 961 1 022 667 741 865
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 597 509 386 300 332
Rörelseresultat, EBITDA -179 7 33 -23 26 32 61 50 49 -45
Nettoomsättningförändring -100,00% -97,19% -43,52% -28,97% 1,66% -5,97% -23,39% -9,93% -14,34% -%
Du Pont-modellen -% 1,90% 4,94% -4,54% 2,44% 3,07% 6,35% 4,24% 4,08% -6,01%
Vinstmarginal -% 90,91% 6,89% -4,18% 2,05% 2,08% 4,79% 3,00% 2,50% -3,30%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 86,48% 98,85% 98,36% 94,48% 89,24% 86,36% 85,08% 76,63%
Rörelsekapital/omsättning -% 4 318,18% 119,39% 62,82% 43,50% 46,20% 58,22% 44,68% 41,80% 39,33%
Soliditet 97,34% 63,95% 60,33% 48,83% 43,47% 54,22% 70,85% 55,67% 56,34% 52,64%
Kassalikviditet 2 957,14% -% 1 059,26% 221,38% 150,00% 227,74% 446,81% 189,73% 191,86% 247,42%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...