Visa allt om Norrlands Industriutveckling Aktiebolag
Visa allt om Norrlands Industriutveckling Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 0 11 392 694 977 961 1 022 1 334 1 481
Övrig omsättning 10 - 20 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -10 -179 7 27 -29 20 20 49 40 37
Resultat efter finansnetto -16 -178 10 18 -44 5 9 30 20 12
Årets resultat 158 212 8 18 -44 3 6 22 14 12
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 50 50 52 52 58 64 70 83 56 66
Omsättningstillgångar 373 514 475 495 581 755 581 689 888 840
Tillgångar 423 564 527 547 639 819 651 772 943 907
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 408 549 337 330 312 356 353 547 525 511
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 189 190 182 133 161 132 126 175
Kortfristiga skulder 16 14 0 27 145 330 137 94 292 221
Skulder och eget kapital 423 564 527 547 639 819 651 772 943 907
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 92 270 360 370 289 505 380
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 40 120 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 9 58 119 217 225 220 268 215
Utdelning till aktieägare 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 10 0 31 392 694 977 961 1 022 1 334 1 481
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 - - - 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 961 1 022 667 741
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 597 509 386 300
Rörelseresultat, EBITDA -10 -179 7 33 -23 26 32 61 50 49
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -97,19% -43,52% -28,97% 1,66% -5,97% -23,39% -9,93% -%
Du Pont-modellen -% -% 1,90% 4,94% -4,54% 2,44% 3,07% 6,35% 4,24% 4,08%
Vinstmarginal -% -% 90,91% 6,89% -4,18% 2,05% 2,08% 4,79% 3,00% 2,50%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% 86,48% 98,85% 98,36% 94,48% 89,24% 86,36% 85,08%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 4 318,18% 119,39% 62,82% 43,50% 46,20% 58,22% 44,68% 41,80%
Soliditet 96,45% 97,34% 63,95% 60,33% 48,83% 43,47% 54,22% 70,85% 55,67% 56,34%
Kassalikviditet 1 831,25% 2 957,14% -% 1 059,26% 221,38% 150,00% 227,74% 446,81% 189,73% 191,86%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...