Visa allt om Assint Aktiebolag
Visa allt om Assint Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 9 794 1 1 5 17 132 171 243 713 376
Övrig omsättning - - - - - 3 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -458 -24 -86 -62 -99 74 34 134 83 -134
Resultat efter finansnetto -459 -24 -67 -56 -117 18 35 136 92 -133
Årets resultat -16 -24 -67 -56 -82 -3 22 76 80 -55
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 163 100 100 0 0 0 2 3 4 5
Omsättningstillgångar 2 879 305 429 617 697 844 960 852 852 1 087
Tillgångar 3 042 405 529 617 697 844 962 855 856 1 092
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 378 394 518 585 642 723 747 724 649 569
Obeskattade reserver 19 0 0 0 0 35 35 30 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 645 5 10 31 55 85 180 100 208 523
Skulder och eget kapital 3 042 405 529 617 697 844 962 855 856 1 092
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 130
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 3 400 0 - 0 35 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 1 169 0 - 0 11 0 0 0 44 92
Utdelning till aktieägare 0 0 100 0 0 0 20 0 0 0
Omsättning 9 794 1 1 5 17 135 171 243 713 376
Nyckeltal
Antal anställda 9 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 088 - 1 5 17 132 171 243 713 376
Personalkostnader per anställd (tkr) 512 - - - 46 - 14 - 56 248
Rörelseresultat, EBITDA -416 -24 -86 -62 -99 74 35 135 84 -134
Nettoomsättningförändring 979 300,00% 0,00% -80,00% -70,59% -87,12% -22,81% -29,63% -65,92% 89,63% -%
Du Pont-modellen -15,06% -5,93% -12,67% -8,27% -5,74% 8,77% 3,64% 16,02% 10,75% -12,18%
Vinstmarginal -4,68% -2 400,00% -6 700,00% -1 020,00% -235,29% 56,06% 20,47% 56,38% 12,90% -35,37%
Bruttovinstmarginal 72,51% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 42,36% 72,34%
Rörelsekapital/omsättning 2,39% 30 000,00% 41 900,00% 11 720,00% 3 776,47% 575,00% 456,14% 309,47% 90,32% 150,00%
Soliditet 12,91% 97,28% 97,92% 94,81% 92,11% 88,72% 80,33% 87,20% 75,82% 52,11%
Kassalikviditet 102,23% 6 100,00% 4 290,00% 1 990,32% 1 267,27% 992,94% 533,33% 852,00% 409,62% 130,59%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...