Visa allt om MADAB Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 0 14 0 0 8 35 11 221 34
Övrig omsättning - - - 10 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 13 6 -1 1 25 4 185 11
Resultat efter finansnetto 0 0 13 6 -1 2 25 5 185 11
Årets resultat 0 0 9 5 -1 1 17 4 158 11
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 3 0 0 1 3 5 3 1 14 19
Tillgångar 3 0 0 1 3 5 3 1 14 19
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -5 -4 -5 -14 -19 -18 -19 -36 -40 -198
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 9 5 5 15 22 23 22 37 54 216
Skulder och eget kapital 3 0 0 1 3 5 3 1 14 19
Löner & utdelning (tkr)
2015-08 2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 14 10 0 8 35 11 221 34
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 13 6 -1 1 25 4 185 11
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -% -% -100,00% -77,14% 218,18% -95,02% 550,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% 20,00% 833,33% 500,00% 1 321,43% 57,89%
Vinstmarginal -% -% 92,86% -% -% 12,50% 71,43% 45,45% 83,71% 32,35%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -35,71% -% -% -225,00% -54,29% -327,27% -18,10% -579,41%
Soliditet -166,67% -% -% -1 400,00% -633,33% -360,00% -633,33% -3 600,00% -285,71% -1 042,11%
Kassalikviditet 33,33% 0,00% 0,00% 6,67% 13,64% 21,74% 13,64% 2,70% 25,93% 8,80%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...