Visa allt om Stockholm New Publishing Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Nettoomsättning 45 200 0 0 0 41 165 309 5 6
Övrig omsättning - - - - 11 267 404 498 497 556
Rörelseresultat (EBIT) -24 -39 -47 -3 11 -93 119 153 -22 47
Resultat efter finansnetto -30 -46 -50 -8 13 -95 114 148 -29 37
Årets resultat -30 -46 -50 -8 13 -95 114 148 -22 26
Balansräkningar (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 2 3 4 6
Omsättningstillgångar 640 590 228 282 311 291 647 575 394 487
Tillgångar 640 590 228 282 311 291 649 578 398 493
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 101 131 177 227 235 222 318 203 55 77
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 1 1 1 8
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 452 452 42 42 42 42 66 107 135 174
Kortfristiga skulder 87 7 9 12 33 26 266 266 207 233
Skulder och eget kapital 640 590 228 282 311 291 649 578 398 493
Löner & utdelning (tkr)
2014-12
2013-12
2012-12 2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 45 200 0 0 11 308 569 807 502 562
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -24 -39 -47 -3 11 -91 120 154 -20 49
Nettoomsättningförändring -77,50% -% -% -% -100,00% -75,15% -46,60% 6 080,00% -16,67% -%
Du Pont-modellen -3,75% -6,61% -% -% -% -31,27% 18,80% 26,64% -5,53% 9,53%
Vinstmarginal -53,33% -19,50% -% -% -% -221,95% 73,94% 49,84% -440,00% 783,33%
Bruttovinstmarginal -28,89% 1,50% -% -% -% 100,00% 100,00% 57,61% -80,00% 0,00%
Rörelsekapital/omsättning 1 228,89% 291,50% -% -% -% 646,34% 230,91% 100,00% 3 740,00% 4 233,33%
Soliditet 15,78% 22,20% 77,63% 80,50% 75,56% 76,29% 49,11% 35,25% 14,00% 16,79%
Kassalikviditet 551,72% 5 357,14% 2 533,33% 2 350,00% 942,42% 1 119,23% 243,23% 216,17% 166,67% 187,98%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...