Visa allt om Stockholm New Publishing Aktiebolag
Visa allt om Stockholm New Publishing Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 34 45 200 0 0 0 41 165 309 5
Övrig omsättning - - - - - 11 267 404 498 497
Rörelseresultat (EBIT) -50 -24 -39 -47 -3 11 -93 119 153 -22
Resultat efter finansnetto -62 -30 -46 -50 -8 13 -95 114 148 -29
Årets resultat -62 -30 -46 -50 -8 13 -95 114 148 -22
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4
Omsättningstillgångar 583 640 590 228 282 311 291 647 575 394
Tillgångar 583 640 590 228 282 311 291 649 578 398
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 69 101 131 177 227 235 222 318 203 55
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 422 452 452 42 42 42 42 66 107 135
Kortfristiga skulder 92 87 7 9 12 33 26 266 266 207
Skulder och eget kapital 583 640 590 228 282 311 291 649 578 398
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12 2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 34 45 200 0 0 11 308 569 807 502
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -50 -24 -39 -47 -3 11 -91 120 154 -20
Nettoomsättningförändring -24,44% -77,50% -% -% -% -100,00% -75,15% -46,60% 6 080,00% -%
Du Pont-modellen -8,58% -3,75% -6,61% -% -% -% -31,27% 18,80% 26,64% -5,53%
Vinstmarginal -147,06% -53,33% -19,50% -% -% -% -221,95% 73,94% 49,84% -440,00%
Bruttovinstmarginal -41,18% -28,89% 1,50% -% -% -% 100,00% 100,00% 57,61% -80,00%
Rörelsekapital/omsättning 1 444,12% 1 228,89% 291,50% -% -% -% 646,34% 230,91% 100,00% 3 740,00%
Soliditet 11,84% 15,78% 22,20% 77,63% 80,50% 75,56% 76,29% 49,11% 35,25% 14,00%
Kassalikviditet 506,52% 551,72% 5 357,14% 2 533,33% 2 350,00% 942,42% 1 119,23% 243,23% 216,17% 166,67%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...