Visa allt om Owe Persson Textil och Konsult Aktiebolag
Visa allt om Owe Persson Textil och Konsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 51 17 42 80 108 51 144 60 55 84
Övrig omsättning - 39 - 1 348 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 17 45 -27 1 362 -4 -193 -27 -28 -47 -25
Resultat efter finansnetto -22 772 -116 1 944 -80 -35 509 -582 -169 516
Årets resultat -25 685 -117 1 917 -80 -35 498 -611 -190 368
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 649 4 224 2 295 2 443 2 359 2 358 2 359 2 367 2 369 2 372
Omsättningstillgångar 2 421 2 868 4 202 4 144 3 673 3 777 3 831 3 283 3 884 4 284
Tillgångar 7 070 7 092 6 497 6 587 6 032 6 136 6 190 5 649 6 254 6 656
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 008 6 033 5 348 5 465 4 548 4 628 4 663 4 165 4 776 5 166
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350
Långfristiga skulder 1 000 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 62 59 149 1 122 134 158 177 133 126 138
Skulder och eget kapital 7 070 7 092 6 497 6 587 6 032 6 136 6 190 5 649 6 254 6 656
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 - - - - -
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 - - - - -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200
Omsättning 51 56 42 1 428 108 51 144 60 55 84
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 - - - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 17 45 -27 1 362 -4 -192 -26 -24 -43 -21
Nettoomsättningförändring 200,00% -59,52% -47,50% -25,93% 111,76% -64,58% 140,00% 9,09% -34,52% -%
Du Pont-modellen 1,27% 11,55% -0,29% 30,94% 2,50% 1,92% 15,78% 1,88% 1,09% 7,78%
Vinstmarginal 176,47% 4 817,65% -45,24% 2 547,50% 139,81% 231,37% 678,47% 176,67% 123,64% 616,67%
Bruttovinstmarginal 56,86% 29,41% 97,62% 75,00% 65,74% 100,00% 43,06% 100,00% 92,73% 66,67%
Rörelsekapital/omsättning 4 625,49% 16 523,53% 9 650,00% 3 777,50% 3 276,85% 7 096,08% 2 537,50% 5 250,00% 6 832,73% 4 935,71%
Soliditet 84,98% 85,07% 82,31% 82,97% 75,40% 75,42% 75,33% 73,74% 76,39% 77,64%
Kassalikviditet 3 904,84% 4 861,02% 2 820,13% 369,34% 2 741,04% 2 390,51% 2 164,41% 2 468,42% 3 082,54% 3 104,35%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...