Visa allt om Lapplands Impregnering & Trä Aktiebolag
Visa allt om Lapplands Impregnering & Trä Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 1 400 304 49 158 1 018 1 516 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -78 -60 -82 344 -890 -187 -105 690 1 199 -106
Resultat efter finansnetto -78 -60 -86 338 -901 -209 -117 669 1 191 -116
Årets resultat -78 -60 -86 338 -742 33 -72 485 599 -116
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 60 76 93 110 127 270 417 570 696 233
Omsättningstillgångar 909 903 1 117 1 304 1 023 1 930 1 980 1 983 1 660 290
Tillgångar 969 980 1 210 1 414 1 149 2 199 2 397 2 553 2 356 523
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 577 655 715 801 463 1 205 1 172 1 245 760 161
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 170 412 457 359 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 370 310 478 72 132 211 283 329 0 74
Kortfristiga skulder 22 15 17 540 555 613 529 523 1 237 289
Skulder och eget kapital 969 980 1 210 1 414 1 149 2 199 2 397 2 553 2 356 523
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 61 53 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 1 400 304 49 158 1 018 1 516 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 1 018 1 516 -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 61 53 -
Rörelseresultat, EBITDA -61 -43 -65 361 -747 -40 49 815 1 355 -74
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -99,75% 31,58% 520,41% -68,99% -84,48% -32,85% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -6,78% 24,33% -77,46% -8,50% -4,38% 27,03% 50,89% -%
Vinstmarginal -% -% -8 200,00% 86,00% -292,76% -381,63% -66,46% 67,78% 79,09% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -100,00% 99,50% 97,04% 32,65% 70,89% 93,32% 98,28% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 110 000,00% 191,00% 153,95% 2 687,76% 918,35% 143,42% 27,90% -%
Soliditet 59,55% 66,84% 59,09% 56,65% 40,30% 60,50% 61,56% 61,65% 43,23% 30,78%
Kassalikviditet 4 131,82% 6 020,00% 6 570,59% 241,48% 184,32% 314,85% 374,29% 379,16% 134,20% 100,35%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...