Visa allt om INOI & Co Aktiebolag
Visa allt om INOI & Co Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 200 82 300 466 499
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -238 -64 -199 -78 -102 11 -130 -56 17 -151
Resultat efter finansnetto -302 -2 -282 -97 -117 -34 -127 -157 205 -105
Årets resultat 482 -2 -282 -97 -117 -42 -87 -116 186 -109
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 787 108 108 2 151 2 174 2 141 2 199 2 197 2 200 108
Omsättningstillgångar 963 959 931 26 61 218 143 277 932 1 166
Tillgångar 1 749 1 067 1 040 2 176 2 235 2 360 2 342 2 474 3 132 1 274
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 684 202 203 485 582 699 861 733 719 532
Obeskattade reserver 185 0 0 0 0 0 0 19 26 16
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 23 0 68 0 89 0 0 0 94
Kortfristiga skulder 880 842 836 1 623 1 653 1 572 1 481 1 723 2 387 631
Skulder och eget kapital 1 749 1 067 1 040 2 176 2 235 2 360 2 342 2 474 3 132 1 274
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-08 2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 9 0 11 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 200 82 300 466 499
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -148 -64 -192 -69 -87 26 -111 -41 47 -119
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -100,00% 143,90% -72,67% -35,62% -6,61% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -1,36% -5,42% -2,18% 6,61% -7,85%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -16,00% -154,88% -18,00% 44,42% -20,04%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% 85,00% 63,41% 100,00% 62,02% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -677,00% -1 631,71% -482,00% -312,23% 107,21%
Soliditet 47,36% 18,93% 19,52% 22,29% 26,04% 29,62% 36,76% 30,18% 23,55% 42,66%
Kassalikviditet 109,43% 113,90% 111,36% 1,60% 3,69% 13,87% 9,66% 16,08% 39,04% 184,79%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...