Visa allt om Glenns El och Lantbruk AB
Visa allt om Glenns El och Lantbruk AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 595 978 317 447 66 216 452 0 29 71
Övrig omsättning 42 43 28 35 325 86 129 151 178 191
Rörelseresultat (EBIT) 219 132 50 21 175 5 13 -85 -13 31
Resultat efter finansnetto 218 131 49 20 174 -3 8 -91 -25 27
Årets resultat 128 77 42 0 90 -3 8 -91 -25 27
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 218 343 353 482 513 31 110 192 224 303
Omsättningstillgångar 802 387 310 312 312 377 377 480 249 220
Tillgångar 1 020 730 664 794 824 408 487 671 473 524
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 474 346 270 228 227 137 140 132 132 157
Obeskattade reserver 187 133 100 104 83 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 68 101 135 169
Kortfristiga skulder 358 251 294 462 513 271 280 438 206 198
Skulder och eget kapital 1 020 730 664 794 824 408 487 671 473 524
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 637 1 021 345 482 391 302 581 151 207 262
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 595 978 317 - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 358 271 178 139 218 84 95 -11 66 122
Nettoomsättningförändring -39,16% 208,52% -29,08% 577,27% -69,44% -52,21% -% -100,00% -59,15% -%
Du Pont-modellen 21,47% 18,08% 7,53% 2,64% 21,24% 1,23% 2,67% -% -2,75% 5,92%
Vinstmarginal 36,81% 13,50% 15,77% 4,70% 265,15% 2,31% 2,88% -% -44,83% 43,66%
Bruttovinstmarginal 70,92% 78,43% 94,64% 60,63% -9,09% 46,76% 97,57% -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 74,62% 13,91% 5,05% -33,56% -304,55% 49,07% 21,46% -% 148,28% 30,99%
Soliditet 60,77% 61,61% 51,76% 38,37% 34,97% 33,58% 28,75% 19,67% 27,91% 29,96%
Kassalikviditet 211,73% 136,65% 87,76% 58,66% 43,08% 85,24% 75,36% 72,83% 45,63% 40,40%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...