Visa allt om Glenns El och Lantbruk AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08 2005-08
Nettoomsättning 978 317 447 66 216 452 0 29 71 173
Övrig omsättning 43 28 35 325 86 129 151 178 191 53
Rörelseresultat (EBIT) 132 50 21 175 5 13 -85 -13 31 35
Resultat efter finansnetto 131 49 20 174 -3 8 -91 -25 27 35
Årets resultat 77 42 0 90 -3 8 -91 -25 27 35
Balansräkningar (tkr)
2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08 2005-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 343 353 482 513 31 110 192 224 303 49
Omsättningstillgångar 387 310 312 312 377 377 480 249 220 237
Tillgångar 730 664 794 824 408 487 671 473 524 286
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 346 270 228 227 137 140 132 132 157 130
Obeskattade reserver 133 100 104 83 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 68 101 135 169 0
Kortfristiga skulder 251 294 462 513 271 280 438 206 198 156
Skulder och eget kapital 730 664 794 824 408 487 671 473 524 286
Löner & utdelning (tkr)
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
2005-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 021 345 482 391 302 581 151 207 262 226
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 978 317 - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 271 178 139 218 84 95 -11 66 122 85
Nettoomsättningförändring 208,52% -29,08% 577,27% -69,44% -52,21% -% -100,00% -59,15% -58,96% -%
Du Pont-modellen 18,08% 7,53% 2,64% 21,24% 1,23% 2,67% -% -2,75% 5,92% 12,59%
Vinstmarginal 13,50% 15,77% 4,70% 265,15% 2,31% 2,88% -% -44,83% 43,66% 20,81%
Bruttovinstmarginal 78,43% 94,64% 60,63% -9,09% 46,76% 97,57% -% 100,00% 100,00% 69,94%
Rörelsekapital/omsättning 13,91% 5,05% -33,56% -304,55% 49,07% 21,46% -% 148,28% 30,99% 46,82%
Soliditet 61,61% 51,76% 38,37% 34,97% 33,58% 28,75% 19,67% 27,91% 29,96% 45,45%
Kassalikviditet 136,65% 87,76% 58,66% 43,08% 85,24% 75,36% 72,83% 45,63% 40,40% 85,26%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...