Visa allt om Orfh Aktiebolag
Visa allt om Orfh Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 0 0 0 100 10 976 2 311 2 490 1 734 1 153
Övrig omsättning - - - - 4 - - - - 128
Rörelseresultat (EBIT) 0 -3 0 -23 -144 -125 -169 -25 112 241
Resultat efter finansnetto 0 -3 -1 -23 -154 -128 -172 -24 112 240
Årets resultat 0 2 -1 -23 -154 -128 -7 17 47 122
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 290 290 290 170 157 312 212 301 171 88
Omsättningstillgångar 349 621 398 514 399 508 1 037 853 928 853
Tillgångar 639 911 688 684 555 820 1 249 1 155 1 099 941
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 200 200 197 199 222 376 504 511 494 447
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 167 222 182
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 440 711 490 485 334 444 745 477 382 312
Skulder och eget kapital 639 911 688 684 555 820 1 249 1 155 1 099 941
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 315 280 305 285
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - 0 - - - 0
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 107 366 1 075 410 168
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 - - 0 0 54 243 443 232 149
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 100 14 976 2 311 2 490 1 734 1 281
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0 1 2 5 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 976 1 156 498 578 577
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 63 488 346 348 332
Rörelseresultat, EBITDA 0 -3 0 -16 -89 -125 -132 40 170 271
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% 900,00% -98,98% -57,77% -7,19% 43,60% 50,39% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -3,36% -27,75% -15,12% -13,37% -1,90% 10,37% 25,61%
Vinstmarginal -% -% -% -23,00% -1 540,00% -12,70% -7,23% -0,88% 6,57% 20,90%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% 100,00% 69,36% 63,87% 97,59% 97,58% 99,13%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 29,00% 650,00% 6,56% 12,64% 15,10% 31,49% 46,92%
Soliditet 31,30% 21,95% 28,63% 29,09% 40,00% 45,85% 40,35% 54,65% 59,49% 61,43%
Kassalikviditet 79,32% 87,34% 81,22% 105,98% 119,46% 114,41% 139,19% 178,83% 242,93% 273,40%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...