Visa allt om HR Konsult JH Aktiebolag
Visa allt om HR Konsult JH Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 825 2 278 2 049 2 681 2 007 1 385 1 239 1 117 1 331 765
Övrig omsättning - 19 3 3 14 8 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 218 46 111 -118 -218 -369 32 -140 -433 -457
Resultat efter finansnetto 190 37 100 -127 -220 -365 32 -155 -450 -447
Årets resultat 190 37 109 -127 -220 -365 32 -155 -450 -447
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 27 51 51 42 42 42 60 53 49 52
Omsättningstillgångar 1 009 837 719 736 330 367 911 597 862 1 073
Tillgångar 1 037 888 770 779 372 409 971 650 911 1 126
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 455 265 229 120 120 119 444 412 567 1 017
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0
Kortfristiga skulder 581 623 542 659 253 289 527 238 244 109
Skulder och eget kapital 1 037 888 770 779 372 409 971 650 911 1 126
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 72 72 72 76 71 29 63 101 170 165
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 13 12 11 13 12 21 36 46 66 63
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0
Omsättning 1 825 2 297 2 052 2 684 2 021 1 393 1 239 1 117 1 331 765
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 825 2 278 2 049 2 681 2 007 1 385 1 239 1 117 1 331 765
Personalkostnader per anställd (tkr) 106 96 120 104 104 95 141 188 189 270
Rörelseresultat, EBITDA 218 46 111 -118 -218 -361 34 -135 -426 -452
Nettoomsättningförändring -19,89% 11,18% -23,57% 33,58% 44,91% 11,78% 10,92% -16,08% 73,99% -%
Du Pont-modellen 21,12% 5,41% 14,55% -15,02% -58,06% -83,86% 4,33% -21,54% -47,53% -38,99%
Vinstmarginal 12,00% 2,11% 5,47% -4,36% -10,76% -24,77% 3,39% -12,53% -32,53% -57,39%
Bruttovinstmarginal 48,71% 34,77% 45,68% 17,83% 16,44% 13,29% 54,88% 48,43% 22,16% 75,03%
Rörelsekapital/omsättning 23,45% 9,39% 8,64% 2,87% 3,84% 5,63% 30,99% 32,14% 46,43% 126,01%
Soliditet 43,88% 29,84% 29,74% 15,40% 32,26% 29,10% 45,73% 63,38% 62,24% 90,32%
Kassalikviditet 173,67% 102,25% 113,10% 65,25% 130,43% 126,99% 172,87% 250,84% 353,28% 984,40%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...