Visa allt om Ekoprodukter i Sölvesborg Aktiebolag
Visa allt om Ekoprodukter i Sölvesborg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 14 18 21 143 105 47 67 201 87 385
Övrig omsättning - - - - - 1 - - 8 20
Rörelseresultat (EBIT) -5 7 -62 66 -46 -30 -184 38 -10 128
Resultat efter finansnetto -10 -7 -77 54 -56 -35 -187 38 -14 137
Årets resultat -10 -7 -77 54 -56 -35 -187 31 -14 119
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 146 159 179
Omsättningstillgångar 9 10 9 54 32 60 53 57 70 161
Tillgångar 9 10 9 54 32 60 53 204 229 340
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -156 -146 -139 -62 -116 -60 -25 162 131 144
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 159 60 136 91 120 95 54 9 43 10
Kortfristiga skulder 6 96 11 25 29 26 23 33 55 186
Skulder och eget kapital 9 10 9 54 32 60 53 204 229 340
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 25 0 - 37 34 39 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 24 81 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - 0 0
Sociala kostnader 0 0 8 7 26 12 11 11 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 14 18 21 143 105 48 67 201 95 405
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 1 1 1 1 1 - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 21 143 105 47 67 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 40 31 107 49 48 - - -
Rörelseresultat, EBITDA -5 7 -62 66 -46 -30 -38 51 10 157
Nettoomsättningförändring -22,22% -14,29% -85,31% 36,19% 123,40% -29,85% -66,67% 131,03% -77,40% -%
Du Pont-modellen -55,56% 70,00% -688,89% 122,22% -143,75% -50,00% -347,17% 20,59% -4,37% 42,94%
Vinstmarginal -35,71% 38,89% -295,24% 46,15% -43,81% -63,83% -274,63% 20,90% -11,49% 37,92%
Bruttovinstmarginal 57,14% 72,22% -38,10% 92,31% 84,76% 97,87% 88,06% 87,06% 100,00% 70,91%
Rörelsekapital/omsättning 21,43% -477,78% -9,52% 20,28% 2,86% 72,34% 44,78% 11,94% 17,24% -6,49%
Soliditet -1 733,33% -1 460,00% -1 544,44% -114,81% -362,50% -100,00% -47,17% 79,41% 57,21% 42,35%
Kassalikviditet 16,67% 0,00% 27,27% 96,00% 0,00% 76,92% 73,91% 45,45% 3,64% 66,67%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...