Visa allt om Language Toolbox Institute AB
Visa allt om Language Toolbox Institute AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 287 227 273 290 467 419 191 261 271 272
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 27 -48 6 3 3 4 40 -71 11 2
Resultat efter finansnetto 25 -50 4 0 1 2 38 -73 10 0
Årets resultat 25 -50 4 0 1 2 38 -73 7 0
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 1 5 9 9 7 10 8 10 15
Omsättningstillgångar 141 111 169 144 228 152 147 113 212 214
Tillgångar 141 112 174 153 238 159 157 121 222 229
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 105 81 131 127 126 125 122 85 158 151
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 36 32 43 26 111 34 34 36 64 78
Skulder och eget kapital 141 112 174 153 238 159 157 121 222 229
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 - 138 203 170 72 145 88 153
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 132 162 146 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 41 51 46 43 64 53 24 49 27 43
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 287 227 273 290 467 419 191 261 271 272
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 - - - 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 287 227 273 - - - 191 261 271 272
Personalkostnader per anställd (tkr) 179 218 196 - - - 104 192 143 203
Rörelseresultat, EBITDA 28 -44 10 7 7 7 44 -68 22 8
Nettoomsättningförändring 26,43% -16,85% -5,86% -37,90% 11,46% 119,37% -26,82% -3,69% -0,37% -%
Du Pont-modellen 19,15% -42,86% 3,45% 1,96% 1,26% 2,52% 25,48% -58,68% 4,95% 0,87%
Vinstmarginal 9,41% -21,15% 2,20% 1,03% 0,64% 0,95% 20,94% -27,20% 4,06% 0,74%
Bruttovinstmarginal 95,82% 98,68% 95,97% 97,59% 95,29% 99,28% 97,91% 95,40% 87,08% 98,90%
Rörelsekapital/omsättning 36,59% 34,80% 46,15% 40,69% 25,05% 28,16% 59,16% 29,50% 54,61% 50,00%
Soliditet 74,47% 72,32% 75,29% 83,01% 52,94% 78,62% 77,71% 70,25% 71,17% 65,94%
Kassalikviditet 391,67% 346,88% 393,02% 423,08% 146,85% 376,47% 432,35% 313,89% 331,25% 274,36%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...