Visa allt om Stratema Gruppen Aktiebolag
Visa allt om Stratema Gruppen Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 105 0
Övrig omsättning - - - 35 - 25 6 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 -1 0 35 -4 18 -49 -2 101 -2
Resultat efter finansnetto -1 -1 0 35 -5 17 -50 -2 96 -2
Årets resultat -1 -1 0 35 -5 17 -50 -2 96 -2
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 23 23 23 23 25 28 25 1 52 41
Tillgångar 23 23 23 23 25 28 25 1 52 41
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -199 -199 -198 -198 -233 -228 -245 -196 -194 -290
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 222 221 221 221 258 257 270 197 246 331
Skulder och eget kapital 23 23 23 23 25 28 25 1 52 41
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 35 0 25 6 0 105 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -1 -1 0 35 -4 18 -49 -2 101 -2
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% 194,23% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 96,19% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -184,76% -%
Soliditet -865,22% -865,22% -860,87% -860,87% -932,00% -814,29% -980,00% -19 600,00% -373,08% -707,32%
Kassalikviditet 10,36% 10,41% 10,41% 10,41% 9,69% 10,89% 9,26% 0,51% 21,14% 12,39%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...