Visa allt om Aktiebolaget Sundsvalls Fryseri
Visa allt om Aktiebolaget Sundsvalls Fryseri

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 7 620 5 882 7 895 6 708 8 854 6 371 6 054 3 364 3 967 4 926
Övrig omsättning - 39 - 260 - - 281 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 818 187 303 -298 1 659 -97 -527 -1 478 -1 062 -784
Resultat efter finansnetto 1 768 112 200 -367 1 852 -439 -573 -1 495 -1 090 -881
Årets resultat -41 -7 200 -307 1 467 -439 -573 -495 -1 090 -648
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 093 1 125 1 236 1 370 1 331 1 126 1 535 1 077 1 138 1 245
Omsättningstillgångar 3 993 2 556 3 231 2 139 2 815 2 062 1 437 792 1 214 2 608
Tillgångar 5 087 3 681 4 466 3 510 4 146 3 188 2 972 1 869 2 352 3 853
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 758 1 099 1 106 906 1 213 -255 185 758 1 253 1 343
Obeskattade reserver 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 550 750 950 84 251 419 586 441 150 225
Kortfristiga skulder 3 779 1 832 2 410 2 520 2 622 3 024 2 202 670 950 2 285
Skulder och eget kapital 5 087 3 681 4 466 3 510 4 146 3 188 2 972 1 869 2 352 3 853
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 360 334 347 331 340
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 947 814 1 126 925 855 499 750 362 350 346
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 394 416 622 504 450 467 566 379 349 206
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 7 620 5 921 7 895 6 968 8 854 6 371 6 335 3 364 3 967 4 926
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 4 3 3 3 4 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 540 1 961 1 974 2 236 2 951 2 124 1 514 1 121 1 984 2 463
Personalkostnader per anställd (tkr) 455 419 444 484 445 458 421 375 548 2 421
Rörelseresultat, EBITDA 1 866 270 386 -213 1 754 11 -416 -1 417 -953 -21
Nettoomsättningförändring 29,55% -25,50% 17,70% -24,24% 38,97% 5,24% 79,96% -15,20% -19,47% -%
Du Pont-modellen 35,82% 5,22% 6,87% -8,01% 47,40% -12,45% -17,73% -78,71% -44,94% -20,35%
Vinstmarginal 23,91% 3,26% 3,89% -4,19% 22,19% -6,23% -8,70% -43,73% -26,64% -15,92%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 2,81% 12,31% 10,40% -5,68% 2,18% -15,10% -12,64% 3,63% 6,65% 6,56%
Soliditet 14,90% 29,86% 24,76% 25,81% 30,32% -8,00% 6,22% 40,56% 53,27% 34,86%
Kassalikviditet 105,66% 139,52% 134,07% 84,88% 107,36% 68,19% 65,26% 118,21% 127,79% 114,14%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...