Visa allt om Redovisningsbyrån KLIES & Co AB
Visa allt om Redovisningsbyrån KLIES & Co AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 226 106 137 243 178 169 125 212 232 206
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 45 -5 8 129 100 7 -15 101 138 97
Resultat efter finansnetto -34 -49 124 -2 46 -57 -49 -121 74 6
Årets resultat -42 -24 135 -61 5 -56 -33 -170 -15 6
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 41 103 196 39 88 142 81 61 275 185
Omsättningstillgångar 6 47 9 4 1 1 67 47 80 64
Tillgångar 47 150 204 44 89 142 148 108 356 249
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -184 -141 -117 -253 -191 -196 -141 -107 63 78
Obeskattade reserver 55 55 83 100 68 45 45 61 34 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 17 57 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 158 180 239 195 213 294 244 154 259 171
Skulder och eget kapital 47 150 204 44 89 142 148 108 356 249
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - - 20 30 100 65 38 35 35
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 60 50 88 60 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 6 6 9 16 11 32 21 10 10 10
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 226 106 137 243 178 169 125 212 232 206
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 226 106 137 122 178 169 125 212 232 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 69 60 99 48 56 133 86 54 49 -
Rörelseresultat, EBITDA 45 -5 8 129 100 7 4 119 154 113
Nettoomsättningförändring 113,21% -22,63% -43,62% 36,52% 5,33% 35,20% -41,04% -8,62% 12,62% -%
Du Pont-modellen 95,74% 2,00% 62,25% 293,18% 112,36% 4,93% -10,14% 93,52% 38,76% 38,96%
Vinstmarginal 19,91% 2,83% 92,70% 53,09% 56,18% 4,14% -12,00% 47,64% 59,48% 47,09%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -67,26% -125,47% -167,88% -78,60% -119,10% -173,37% -141,60% -50,47% -77,16% -51,94%
Soliditet -300,21% -65,40% -25,62% -407,50% -158,30% -114,67% -72,86% -58,41% 24,57% 31,33%
Kassalikviditet 3,80% 26,11% 3,77% 2,05% 0,47% 0,34% 27,46% 30,52% 30,89% 37,43%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...