Visa allt om Vika Electus Aktiebolag
Visa allt om Vika Electus Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 329 438 411 281 374 397 374 365 367 365
Övrig omsättning - - - 75 59 98 93 91 88 84
Rörelseresultat (EBIT) 139 150 208 103 140 57 94 109 95 91
Resultat efter finansnetto 0 93 132 30 85 -15 7 -31 -39 -19
Årets resultat 5 54 132 30 85 -15 7 -31 -39 -19
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 790 1 822 1 855 1 887 1 920 1 952 1 984 2 016 2 054 2 093
Omsättningstillgångar 361 422 290 175 147 108 95 106 117 102
Tillgångar 2 151 2 244 2 145 2 062 2 066 2 060 2 078 2 122 2 170 2 195
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 62 57 3 -129 -159 -243 -228 -235 -203 -164
Obeskattade reserver 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 000 2 020 2 056 2 077 2 085 2 122 2 166 2 176 2 198 2 218
Kortfristiga skulder 89 144 86 114 140 182 140 181 176 141
Skulder och eget kapital 2 151 2 244 2 145 2 062 2 066 2 060 2 078 2 122 2 170 2 195
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 36 106 99 96 91 90
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 - 0 16 38 30 37 27 25
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 329 438 411 356 433 495 467 456 455 449
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 374 397 374 365 367 365
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 53 144 133 132 119 115
Rörelseresultat, EBITDA 171 182 240 135 172 89 126 147 135 131
Nettoomsättningförändring -24,89% 6,57% 46,26% -24,87% -5,79% 6,15% 2,47% -0,54% 0,55% -%
Du Pont-modellen 6,46% 6,68% 9,70% 5,00% 6,78% 2,77% 4,52% 5,14% 4,38% 4,15%
Vinstmarginal 42,25% 34,25% 50,61% 36,65% 37,43% 14,36% 25,13% 29,86% 25,89% 24,93%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,47% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 82,67% 63,47% 49,64% 21,71% 1,87% -18,64% -12,03% -20,55% -16,08% -10,68%
Soliditet 2,88% 3,34% 0,14% -6,26% -7,70% -11,80% -10,97% -11,07% -9,35% -7,47%
Kassalikviditet 383,15% 279,17% 313,95% 135,96% 90,71% 48,35% 53,57% 47,51% 55,11% 58,16%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...