Visa allt om Birkaporten AB
Visa allt om Birkaporten AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 553 564 428 354 108 0 0 0 0 86
Övrig omsättning 464 499 - 27 60 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 212 108 -484 -317 -581 -133 -102 -10 -11 8
Resultat efter finansnetto 101 -56 -650 -494 -683 -135 -102 -10 -11 8
Årets resultat 101 -56 -650 -494 -683 -135 -102 -10 -11 7
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 697 7 979 8 198 4 276 3 422 725 356 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 381 1 055 788 922 699 227 430 93 102 120
Tillgångar 9 078 9 034 8 986 5 198 4 121 952 785 93 102 120
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 034 4 934 4 990 1 076 188 553 681 81 91 102
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 842 3 900 3 900 3 900 3 400 0 0 0 0 8
Kortfristiga skulder 202 201 96 223 533 399 105 11 10 10
Skulder och eget kapital 9 078 9 034 8 986 5 198 4 121 952 785 93 102 120
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 45 144 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 12 43 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 017 1 063 428 381 168 0 0 0 0 86
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 1 1 - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 428 354 - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 57 188 - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 494 394 -202 -276 -444 -114 -91 -10 -11 8
Nettoomsättningförändring -1,95% 31,78% 20,90% 227,78% -% -% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen 2,34% 1,20% -5,39% -6,10% -14,00% -% -% -% -% 6,67%
Vinstmarginal 38,34% 19,15% -113,08% -89,55% -534,26% -% -% -% -% 9,30%
Bruttovinstmarginal 59,67% 47,87% 55,61% 45,76% 100,00% -% -% -% -% 23,26%
Rörelsekapital/omsättning 213,20% 151,42% 161,68% 197,46% 153,70% -% -% -% -% 127,91%
Soliditet 55,45% 54,62% 55,53% 20,70% 4,56% 58,09% 86,75% 87,10% 89,22% 85,00%
Kassalikviditet 683,66% 524,88% 820,83% 413,45% 131,14% 56,89% 409,52% 845,45% 1 020,00% 1 200,00%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...