Visa allt om OMEK Förvaltning AB
Visa allt om OMEK Förvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 10 0 0 0 0 0 0 0 5 464 8 478
Övrig omsättning - 57 - - - - 37 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -77 5 -111 -26 -28 -28 8 -44 91 357
Resultat efter finansnetto -86 6 -108 -386 2 673 921 -5 55 623 326
Årets resultat -86 2 -40 -297 2 734 859 51 170 730 170
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 742 0 14 14 14 84 649 610 733 1 564
Omsättningstillgångar 11 285 439 811 3 350 1 807 977 1 169 1 115 1 727
Tillgångar 754 285 452 824 3 364 1 890 1 626 1 779 1 848 3 291
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 159 245 393 683 2 980 1 045 1 187 1 136 1 166 636
Obeskattade reserver 0 0 0 70 165 265 354 410 525 700
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 233
Långfristiga skulder 580 0 0 0 0 0 0 0 0 377
Kortfristiga skulder 14 39 59 71 219 579 86 233 157 1 346
Skulder och eget kapital 754 285 452 824 3 364 1 890 1 626 1 779 1 848 3 291
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 371 680
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - 0 - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 1 073 1 834
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - 0 - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 642 1 000
Utdelning till aktieägare 0 100 150 250 2 000 800 300 0 200 200
Omsättning 10 57 0 0 0 0 37 0 5 464 8 478
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 546 848
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 211 355
Rörelseresultat, EBITDA -62 5 -111 -26 -28 -28 8 -44 198 641
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -35,55% -%
Du Pont-modellen -10,21% -% -% -% -% -% -% -% 34,85% 11,18%
Vinstmarginal -770,00% -% -% -% -% -% -% -% 11,79% 4,34%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% -% -% -% -% -% -% 67,44% 70,12%
Rörelsekapital/omsättning -30,00% -% -% -% -% -% -% -% 17,53% 4,49%
Soliditet 21,09% 85,96% 86,95% 89,15% 92,20% 65,62% 89,05% 80,45% 83,55% 34,64%
Kassalikviditet 78,57% 730,77% 744,07% 1 142,25% 1 529,68% 312,09% 1 136,05% 501,72% 710,19% 69,91%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...