Visa allt om Rådheim Aktiebolag
Visa allt om Rådheim Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 189 14 174 1 131 1 048 982 867 874 850 829 817
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 604 1 507 296 -148 -137 241 175 381 361 315
Resultat efter finansnetto 645 1 597 207 -256 -238 204 372 42 276 210
Årets resultat 577 1 095 110 3 4 114 312 0 166 155
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 283 568 9 884 9 733 9 431 9 003 6 770 6 814 6 971 7 163
Omsättningstillgångar 1 252 14 948 1 713 1 374 1 281 1 076 1 190 788 1 149 1 175
Tillgångar 10 535 15 516 11 597 11 106 10 712 10 080 7 960 7 602 8 119 8 338
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 631 7 780 1 905 1 795 1 793 1 789 1 675 1 363 1 362 1 196
Obeskattade reserver 0 1 833 58 0 0 83 33 0 63 6
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 2 368 3 395 4 190 4 010 2 000 2 000 2 925 3 578
Kortfristiga skulder 7 903 5 902 7 266 5 916 4 729 4 197 4 252 4 239 3 769 3 559
Skulder och eget kapital 10 535 15 516 11 597 11 106 10 712 10 080 7 960 7 602 8 119 8 338
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 7 423 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 2 767 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 189 14 174 1 131 1 048 982 867 874 850 829 817
Nyckeltal
Antal anställda 0 14 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 1 012 - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - 758 - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 860 1 601 549 98 96 406 368 574 554 519
Nettoomsättningförändring -91,61% 1 153,23% 7,92% 6,72% 13,26% -0,80% 2,82% 2,53% 1,47% -%
Du Pont-modellen 6,26% 10,32% 2,97% -0,99% -0,96% 2,65% 5,93% 5,55% 5,28% 4,16%
Vinstmarginal 55,42% 11,30% 30,42% -10,50% -10,49% 30,80% 54,00% 49,65% 51,75% 42,47%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -559,38% 63,82% -490,98% -433,40% -351,12% -359,98% -350,34% -406,00% -316,04% -291,80%
Soliditet 24,97% 59,36% 16,82% 16,16% 16,74% 18,35% 21,35% 17,93% 17,33% 14,40%
Kassalikviditet 15,84% 248,73% 23,58% 23,23% 27,09% 25,64% 27,99% 18,59% 30,49% 33,01%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...