Visa allt om Felicia Oreholm AB
Visa allt om Felicia Oreholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 436 172 227 48 72 13 57 115 308 1 407
Övrig omsättning - - - - - - - - 32 7
Rörelseresultat (EBIT) 101 -55 49 -46 23 -21 -11 -40 -85 78
Resultat efter finansnetto 102 -55 49 -54 23 -21 -11 -40 -85 79
Årets resultat 76 -44 38 -54 23 -21 -11 -20 -85 46
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 3 5 8 17 41 69
Omsättningstillgångar 286 130 136 119 134 95 103 148 224 354
Tillgångar 286 130 136 119 137 100 111 164 265 423
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 132 55 99 61 75 43 64 76 96 181
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 155 74 37 58 62 58 47 89 149 222
Skulder och eget kapital 286 130 136 119 137 100 111 164 265 423
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 - - - - 18 143
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 - - - - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 - - - - 5 103
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 436 172 227 48 72 13 57 115 340 1 414
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 - - - - 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 308 1 407
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 82 299
Rörelseresultat, EBITDA 101 -55 49 -43 26 -19 -2 -16 -52 112
Nettoomsättningförändring 153,49% -24,23% 372,92% -33,33% 453,85% -77,19% -50,43% -62,66% -78,11% -%
Du Pont-modellen 35,66% -41,54% 36,76% -37,82% 16,79% -21,00% -9,91% -23,78% -32,08% 18,68%
Vinstmarginal 23,39% -31,40% 22,03% -93,75% 31,94% -161,54% -19,30% -33,91% -27,60% 5,61%
Bruttovinstmarginal 99,77% 99,42% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 87,72% 81,74% 73,05% 71,36%
Rörelsekapital/omsättning 30,05% 32,56% 43,61% 127,08% 100,00% 284,62% 98,25% 51,30% 24,35% 9,38%
Soliditet 46,15% 42,31% 72,79% 51,26% 54,74% 43,00% 57,66% 46,34% 41,66% 46,19%
Kassalikviditet 184,52% 175,68% 367,57% 205,17% 216,13% 163,79% 219,15% 166,29% 150,34% 159,46%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...