Visa allt om BILLON AB
Visa allt om BILLON AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 6 14 52 12 173
Övrig omsättning 30 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 5 -7 -4 -30 -7 -57 -1 -54 -71 -32
Resultat efter finansnetto 0 -7 -4 -29 -7 -57 -1 -54 -73 -32
Årets resultat 0 -7 -4 -29 -7 -57 -1 -54 -73 -32
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 3 4 6 7
Omsättningstillgångar 0 25 25 25 52 53 104 108 230 291
Tillgångar 0 25 25 25 52 53 107 112 236 298
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -5 -37 -31 -26 3 9 51 52 67 64
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 62 55 51 50 42 55 59 170 233
Skulder och eget kapital 0 25 25 25 52 53 107 112 236 298
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 30 0 0 0 0 6 14 52 12 173
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 12 173
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 5 -7 -4 -30 -7 -54 0 -53 -69 -29
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -100,00% -57,14% -73,08% 333,33% -93,06% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -107,55% -0,93% -48,21% -30,08% -10,74%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -950,00% -7,14% -103,85% -591,67% -18,50%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% 100,00% 100,00% -46,15% -341,67% 16,18%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% 183,33% 350,00% 94,23% 500,00% 33,53%
Soliditet -% -148,00% -124,00% -104,00% 5,77% 16,98% 47,66% 46,43% 28,39% 21,48%
Kassalikviditet 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,00% 7,14% 7,27% 13,56% 11,76% 15,45%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...