Visa allt om CNBA Inter AB
Visa allt om CNBA Inter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 259 1 861 2 939 2 317 1 220 1 349 586 1 724 1 018 365
Övrig omsättning 197 - 35 65 40 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 94 32 -22 194 -72 330 111 207 269 189
Resultat efter finansnetto 85 18 -24 186 -77 323 90 178 268 376
Årets resultat 76 18 -24 98 67 194 44 130 191 269
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 400 338 255 84 189 157 90 281 132 0
Omsättningstillgångar 1 523 2 700 1 752 1 305 1 420 1 709 1 312 1 272 1 134 880
Tillgångar 1 924 3 038 2 007 1 389 1 609 1 866 1 402 1 553 1 266 880
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 232 1 156 1 138 1 162 1 064 997 802 759 618 427
Obeskattade reserver 115 89 89 89 40 211 154 129 80 80
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 162 68 0 0 0 0 0 160 120 0
Kortfristiga skulder 413 1 725 780 138 505 657 445 506 449 373
Skulder och eget kapital 1 924 3 038 2 007 1 389 1 609 1 866 1 402 1 553 1 266 880
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 150 0 0 0 0 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda - 150 0 0 0 0 0 - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader - 47 0 0 5 8 0 - 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 456 1 861 2 974 2 382 1 260 1 349 586 1 724 1 018 365
Nyckeltal
Antal anställda - 1 1 1 1 1 1 - 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 1 861 2 939 2 317 1 220 1 349 586 - 1 018 -
Personalkostnader per anställd (tkr) - 197 - - 23 57 115 - 89 -
Rörelseresultat, EBITDA 143 66 -7 214 -31 383 152 285 302 189
Nettoomsättningförändring -32,35% -36,68% 26,85% 89,92% -9,56% 130,20% -66,01% 69,35% 178,90% -%
Du Pont-modellen 5,15% 1,05% -1,10% 13,97% -4,47% 17,68% 7,92% 13,33% 21,25% 42,73%
Vinstmarginal 7,86% 1,72% -0,75% 8,37% -5,90% 24,46% 18,94% 12,01% 26,42% 103,01%
Bruttovinstmarginal 79,11% 51,10% 10,21% 17,61% 15,49% 46,18% 77,99% 57,02% 91,36% 96,71%
Rörelsekapital/omsättning 88,17% 52,39% 33,07% 50,37% 75,00% 77,98% 147,95% 44,43% 67,29% 138,90%
Soliditet 68,70% 40,34% 60,16% 88,38% 67,96% 61,76% 65,30% 54,85% 53,36% 55,07%
Kassalikviditet 360,29% 154,32% 219,74% 569,57% 222,18% 190,11% 294,83% 251,38% 106,01% 235,92%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...