Visa allt om Gärdsmark Svingård Aktiebolag
Visa allt om Gärdsmark Svingård Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 557 700 778 531 668 310 732 1 072 1 035
Övrig omsättning 2 398 260 599 603 120 - 146 - -
Rörelseresultat (EBIT) -79 -256 6 277 276 -59 -305 87 22 59
Resultat efter finansnetto -62 -294 -58 220 216 -194 -367 21 -128 5
Årets resultat -62 -294 -58 220 216 -194 -367 21 -128 5
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 326 924 1 101 1 565 1 897 1 665 1 586 632 544
Omsättningstillgångar 217 448 417 489 141 154 151 84 524 883
Tillgångar 217 774 1 340 1 590 1 706 2 051 1 816 1 669 1 156 1 428
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 169 232 526 584 363 148 -507 -140 -162 -34
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 184 568 845 1 050 957 855 920 974 920
Kortfristiga skulder 48 358 246 161 293 946 1 468 889 343 541
Skulder och eget kapital 217 774 1 340 1 590 1 706 2 051 1 816 1 669 1 156 1 428
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - 0 - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - 0 - - - - - 0
Sociala kostnader 2 9 16 0 0 0 0 0 0 1
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 955 960 1 377 1 134 788 310 878 1 072 1 035
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 0 0 0 0 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 557 700 - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 2 10 69 - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -63 -205 155 441 471 119 -167 188 102 155
Nettoomsättningförändring -100,00% -20,43% -10,03% 46,52% -20,51% 115,48% -57,65% -31,72% 3,57% -%
Du Pont-modellen -% -33,07% 0,82% 17,86% 17,06% -2,49% -16,80% 5,63% 2,77% 5,39%
Vinstmarginal -% -45,96% 1,57% 36,50% 54,80% -7,63% -98,39% 12,84% 2,99% 7,44%
Bruttovinstmarginal -% -1,26% 72,43% 74,55% 57,44% 71,26% 41,94% 67,49% 64,09% 70,82%
Rörelsekapital/omsättning -% 16,16% 24,43% 42,16% -28,63% -118,56% -424,84% -109,97% 16,88% 33,04%
Soliditet 77,88% 29,97% 39,25% 36,73% 21,28% 7,22% -27,92% -8,39% -14,01% -2,38%
Kassalikviditet 452,08% 125,14% 169,51% 294,41% 48,12% 16,28% 9,20% 6,75% 124,78% 105,91%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...