Visa allt om Gärdsmark Svingård Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 557 700 778 531 668 310 732 1 072 1 035 1 135
Övrig omsättning 398 260 599 603 120 - 146 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -256 6 277 276 -59 -305 87 22 59 100
Resultat efter finansnetto -294 -58 220 216 -194 -367 21 -128 5 40
Årets resultat -294 -58 220 216 -194 -367 21 -128 5 40
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 326 924 1 101 1 565 1 897 1 665 1 586 632 544 538
Omsättningstillgångar 448 417 489 141 154 151 84 524 883 815
Tillgångar 774 1 340 1 590 1 706 2 051 1 816 1 669 1 156 1 428 1 352
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 232 526 584 363 148 -507 -140 -162 -34 -39
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 184 568 845 1 050 957 855 920 974 920 724
Kortfristiga skulder 358 246 161 293 946 1 468 889 343 541 667
Skulder och eget kapital 774 1 340 1 590 1 706 2 051 1 816 1 669 1 156 1 428 1 352
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 2
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - 0 -
Sociala kostnader 9 16 0 0 0 0 0 0 1 2
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 955 960 1 377 1 134 788 310 878 1 072 1 035 1 135
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 0 0 0 0 0 0 - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 557 700 - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 10 69 - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -205 155 441 471 119 -167 188 102 155 195
Nettoomsättningförändring -20,43% -10,03% 46,52% -20,51% 115,48% -57,65% -31,72% 3,57% -8,81% -%
Du Pont-modellen -33,07% 0,82% 17,86% 17,06% -2,49% -16,80% 5,63% 2,77% 5,39% 7,62%
Vinstmarginal -45,96% 1,57% 36,50% 54,80% -7,63% -98,39% 12,84% 2,99% 7,44% 9,07%
Bruttovinstmarginal -1,26% 72,43% 74,55% 57,44% 71,26% 41,94% 67,49% 64,09% 70,82% 64,05%
Rörelsekapital/omsättning 16,16% 24,43% 42,16% -28,63% -118,56% -424,84% -109,97% 16,88% 33,04% 13,04%
Soliditet 29,97% 39,25% 36,73% 21,28% 7,22% -27,92% -8,39% -14,01% -2,38% -2,88%
Kassalikviditet 125,14% 169,51% 294,41% 48,12% 16,28% 9,20% 6,75% 124,78% 105,91% 71,66%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...