Visa allt om HedVig Spargris AB
Visa allt om HedVig Spargris AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 721
Övrig omsättning - - - 2 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 -2 0 2 -3 -9 -8 -7 -10 488
Resultat efter finansnetto 71 3 489 -373 -444 9 25 -212 99 -8 639
Årets resultat 57 3 479 -374 -445 7 20 -214 88 -16 463
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 1 326 2 624 3 593 4 184 3 495 3 818 4 597 3 803 4 081
Omsättningstillgångar 6 216 4 995 862 267 124 1 317 1 232 607 1 502 1 750
Tillgångar 6 216 6 321 3 486 3 860 4 308 4 812 5 050 5 204 5 305 5 831
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 215 6 320 3 486 3 860 4 305 4 298 4 643 4 907 5 119 5 135
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 500 400 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 1 0 0 3 14 7 297 186 696
Skulder och eget kapital 6 216 6 321 3 486 3 860 4 308 4 812 5 050 5 204 5 305 5 831
Löner & utdelning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12
2013-12
2012-12 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 24
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 0 44
Utdelning till aktieägare 163 162 645 0 0 0 365 50 300 0
Omsättning 0 0 0 2 0 0 0 0 0 721
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 721
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 121
Rörelseresultat, EBITDA -1 -2 0 2 -3 -9 -8 -7 -10 499
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% 11,40%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% 92,23%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% 146,19%
Soliditet 99,98% 99,98% 100,00% 100,00% 99,93% 89,32% 91,94% 94,29% 96,49% 88,06%
Kassalikviditet 621 600,00% 499 500,00% -% -% 4 133,33% 9 407,14% 17 600,00% 204,38% 807,53% 251,44%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...