Visa allt om Restaurang Peking i Gällivare Aktiebolag
Visa allt om Restaurang Peking i Gällivare Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 35 0 0 0 5 578 5 273 5 990
Övrig omsättning 39 - - - - 463 1 134 500 252 -
Rörelseresultat (EBIT) 39 -4 -16 20 -18 69 102 229 44 89
Resultat efter finansnetto 35 16 11 59 -33 415 305 210 7 116
Årets resultat 82 12 8 42 -15 365 271 177 139 121
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 200 0 2 8 21 139 1 429 1 015 1 160 1 137
Omsättningstillgångar 26 1 369 1 538 1 665 1 727 1 996 450 1 341 981 1 484
Tillgångar 1 226 1 369 1 540 1 673 1 747 2 135 1 879 2 356 2 141 2 621
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 620 702 872 1 008 1 093 1 235 990 935 847 808
Obeskattade reserver 180 250 250 250 250 282 364 426 475 671
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 27 27 27 30 2 7 7 229
Kortfristiga skulder 427 418 391 388 377 588 523 988 811 914
Skulder och eget kapital 1 226 1 369 1 540 1 673 1 747 2 135 1 879 2 356 2 141 2 621
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12 2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 866 693 619
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 1 307 1 236 1 294
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 935 871 748
Utdelning till aktieägare 160 164 183 143 127 127 80 120 0 100
Omsättning 39 0 0 35 0 463 1 134 6 078 5 525 5 990
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 10 10 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 558 527 599
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 315 283 274
Rörelseresultat, EBITDA 39 -2 -10 33 0 260 362 496 312 365
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -% -% -% -100,00% 5,78% -11,97% -%
Du Pont-modellen -% -% -% 3,71% -% -% -% 11,21% 3,46% 7,44%
Vinstmarginal -% -% -% 177,14% -% -% -% 4,73% 1,40% 3,26%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% -% -% -% 73,72% 73,35% 67,41%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 3 648,57% -% -% -% 6,33% 3,22% 9,52%
Soliditet 62,02% 65,52% 69,29% 71,26% 73,11% 67,58% 66,96% 52,70% 55,53% 49,26%
Kassalikviditet 6,09% 327,51% 393,35% 429,12% 458,09% 339,46% 86,04% 112,75% 90,51% 140,26%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...