Visa allt om Doria Aktiebolag
Visa allt om Doria Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 774 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 133 - - - - - - 8 63 149
Rörelseresultat (EBIT) -6 -92 -25 -28 -44 0 0 8 -18 -29
Resultat efter finansnetto 144 57 5 125 122 56 100 200 8 -18 -29
Årets resultat 117 57 5 125 122 56 100 200 2 -18 -29
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 24 36 98 50 50 50 50 50 50
Omsättningstillgångar 5 180 5 139 5 246 145 130 180 126 131 131 58
Tillgångar 5 192 5 163 5 282 243 180 230 176 181 181 108
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 104 5 142 5 235 230 168 212 162 162 161 79
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Kortfristiga skulder 89 20 47 13 12 18 14 19 21 20
Skulder och eget kapital 5 192 5 163 5 282 243 180 230 176 181 181 108
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 156 156 150 120 60 100 50 0 0 0
Omsättning 907 0 0 0 0 0 0 8 63 149
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 6 -80 -13 -16 -44 0 0 8 -18 -29
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 2,79% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal 18,73% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 5,68% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 657,75% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 98,31% 99,59% 99,11% 94,65% 93,33% 92,17% 92,05% 89,50% 88,95% 73,15%
Kassalikviditet 5 820,22% 25 695,00% 11 161,70% 1 115,38% 1 083,33% 1 000,00% 900,00% 689,47% 623,81% 290,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...