Visa allt om Villa Invest i Halland Aktiebolag
Visa allt om Villa Invest i Halland Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 48 82 141 213 656 615 625 1 039 1 188 1 321
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -188 8 -47 4 454 500 367 791 402 281
Resultat efter finansnetto -213 221 21 227 362 710 785 530 196 489
Årets resultat 1 347 73 249 144 596 630 126 11 387
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 333 2 426 2 383 2 866 3 118 2 897 1 321 1 095 1 338 1 303
Omsättningstillgångar 848 1 967 1 921 1 244 821 765 1 934 1 523 1 066 958
Tillgångar 6 180 4 392 4 304 4 110 3 938 3 662 3 254 2 618 2 404 2 261
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 507 3 506 3 159 3 086 2 837 2 692 2 123 1 492 1 366 1 355
Obeskattade reserver 413 628 794 874 930 841 884 834 623 541
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 260 258 351 150 171 129 247 292 415 366
Skulder och eget kapital 6 180 4 392 4 304 4 110 3 938 3 662 3 254 2 618 2 404 2 261
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 115 0 - 0 0 0 50 25 261 195
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 71 100 40 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 36 0 9 2 13 1 20 13 82 59
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0
Omsättning 48 82 141 213 656 615 625 1 039 1 188 1 321
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 48 82 141 213 656 615 625 1 039 1 188 1 321
Personalkostnader per anställd (tkr) 187 30 111 143 91 34 109 78 383 296
Rörelseresultat, EBITDA -188 8 -47 4 454 506 380 804 415 295
Nettoomsättningförändring -41,46% -41,84% -33,80% -67,53% 6,67% -1,60% -39,85% -12,54% -10,07% -%
Du Pont-modellen -2,99% 5,17% 0,74% 5,99% 14,25% 19,44% 24,37% 33,58% 16,89% 24,59%
Vinstmarginal -385,42% 276,83% 22,70% 115,49% 85,52% 115,77% 126,88% 84,60% 34,18% 42,09%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 99,06% 93,90% 99,19% 93,92% 99,52% 76,18% 53,67%
Rörelsekapital/omsättning -2 941,67% 2 084,15% 1 113,48% 513,62% 99,09% 103,41% 269,92% 118,48% 54,80% 44,81%
Soliditet 61,96% 90,98% 87,79% 90,76% 89,45% 90,44% 85,26% 79,93% 75,48% 77,16%
Kassalikviditet 37,52% 762,40% 547,29% 829,33% 480,12% 593,02% 783,00% 521,58% 256,87% 261,75%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...