Visa allt om Restaurang Djuphamnen AB
Visa allt om Restaurang Djuphamnen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 2 730 3 039 3 147 2 732 2 810 2 756 2 552 2 555 2 658 2 435
Övrig omsättning - - - 22 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -226 -72 35 20 -11 -32 -106 -45 -27 -10
Resultat efter finansnetto -244 -5 60 -1 -28 -40 -63 -2 -51 -49
Årets resultat -244 -5 61 -1 -28 -40 -63 1 8 -10
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 025 3 176 1 287 1 887 1 906 1 922 1 937 1 584 1 723 1 776
Omsättningstillgångar 687 728 1 042 410 532 684 746 819 988 764
Tillgångar 3 712 3 905 2 329 2 296 2 438 2 605 2 683 2 404 2 711 2 540
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 025 2 246 735 674 675 704 744 857 856 848
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
Avsättningar (tkr) 405 428 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 502 502 695 716 740 797 815 502 502 502
Kortfristiga skulder 780 729 900 906 1 022 1 105 1 124 1 045 1 354 1 128
Skulder och eget kapital 3 712 3 905 2 329 2 296 2 438 2 605 2 683 2 404 2 711 2 540
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 528 488 418 456 444
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 828 952 878 757 835 270 271 212 235 217
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 476 549 486 444 480 798 450 418 430 394
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0
Omsättning 2 730 3 039 3 147 2 754 2 810 2 756 2 552 2 555 2 658 2 435
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 910 1 013 1 049 911 937 919 851 852 886 812
Personalkostnader per anställd (tkr) 435 502 457 401 443 421 406 352 377 354
Rörelseresultat, EBITDA -75 -18 91 76 45 14 -48 3 26 70
Nettoomsättningförändring -10,17% -3,43% 15,19% -2,78% 1,96% 7,99% -0,12% -3,88% 9,16% -%
Du Pont-modellen -6,03% 0,20% 3,09% 0,96% -0,16% -0,69% -1,71% 0,42% -0,37% 0,47%
Vinstmarginal -8,21% 0,26% 2,29% 0,81% -0,14% -0,65% -1,80% 0,39% -0,38% 0,49%
Bruttovinstmarginal 59,78% 61,11% 56,72% 58,05% 59,79% 58,20% 56,50% 52,25% 53,12% 56,22%
Rörelsekapital/omsättning -3,41% -0,03% 4,51% -18,16% -17,44% -15,28% -14,81% -8,85% -13,77% -14,95%
Soliditet 54,55% 57,52% 31,56% 29,36% 27,69% 27,02% 27,73% 35,65% 31,58% 35,14%
Kassalikviditet 83,97% 95,34% 112,00% 41,50% 48,63% 58,73% 63,26% 75,22% 70,38% 65,16%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...