Visa allt om Käppala Förvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 13 546 7 766 11 679 6 107 7 260 22 408 30 218 21 908 12 838 7 235
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -988 652 1 074 968 -713 277 2 299 702 -745 74
Resultat efter finansnetto -923 247 150 982 -696 281 2 299 705 -730 91
Årets resultat -408 2 -334 753 -465 154 2 010 705 -730 91
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 8 459 10 884 11 325 11 175 10 252 11 994 11 712 9 414 8 703 9 436
Tillgångar 9 559 10 884 11 325 11 175 10 252 11 994 11 712 9 414 8 703 9 436
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 538 10 102 10 590 10 924 10 171 11 536 11 382 9 392 8 688 9 418
Obeskattade reserver 0 515 415 125 0 231 160 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 22 267 320 126 81 226 170 21 15 18
Skulder och eget kapital 9 559 10 884 11 325 11 175 10 252 11 994 11 712 9 414 8 703 9 436
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - 0 - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 160 156 490 0 0 900 0 20 0 0
Omsättning 13 546 7 766 11 679 6 107 7 260 22 408 30 218 21 908 12 838 7 235
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -988 652 1 074 968 -713 277 2 299 702 -745 74
Nettoomsättningförändring 74,43% -33,50% 91,24% -15,88% -67,60% -25,85% 37,93% 70,65% 77,44% -%
Du Pont-modellen -9,63% 6,97% 10,33% 8,79% -6,78% 2,34% 19,63% 7,48% -8,40% 0,97%
Vinstmarginal -6,80% 9,77% 10,02% 16,08% -9,57% 1,25% 7,61% 3,21% -5,69% 1,27%
Bruttovinstmarginal -6,85% 9,27% 9,66% 16,65% -9,12% 1,44% 7,73% 3,35% -5,63% 1,41%
Rörelsekapital/omsättning 62,28% 136,71% 94,23% 180,92% 140,10% 52,52% 38,20% 42,87% 67,67% 130,17%
Soliditet 99,78% 96,51% 96,37% 98,58% 99,21% 97,60% 98,19% 99,77% 99,83% 99,81%
Kassalikviditet 38 450,00% 335,21% 406,25% 673,02% 1 679,01% 43,36% 732,94% 13 752,38% 620,00% 16 166,67%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...