Visa allt om Fabege Orgelspelet AB
Visa allt om Fabege Orgelspelet AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 31 155 35 430 35 602 37 092 35 554 32 245 32 072 33 962 34 290 35 055
Övrig omsättning - - - - - - - - 253 -
Rörelseresultat (EBIT) 17 144 21 039 22 890 21 689 19 005 17 516 15 849 18 758 19 658 11 669
Resultat efter finansnetto 10 444 13 322 13 819 12 934 10 141 10 883 8 991 7 560 14 117 -199
Årets resultat 3 027 3 073 10 782 9 270 7 474 8 021 6 595 20 506 4 209 34
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 314 734 262 927 335 510 328 365 494 694 495 486 266 753 270 499 268 720 271 925
Omsättningstillgångar 466 184 1 752 404 224 1 111 152 153 325 3 101
Tillgångar 315 200 263 111 337 262 328 769 494 918 496 597 266 905 270 652 269 045 275 026
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 38 033 35 006 32 612 30 241 28 304 26 156 24 024 22 010 4 863 653
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 9 266 1 680
Långfristiga skulder 274 284 225 661 294 821 294 789 463 241 468 189 239 988 242 769 249 663 0
Kortfristiga skulder 2 883 2 444 9 829 3 739 3 373 2 252 2 893 5 873 5 253 272 693
Skulder och eget kapital 315 200 263 111 337 262 328 769 494 918 496 597 266 905 270 652 269 045 275 026
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 31 155 35 430 35 602 37 092 35 554 32 245 32 072 33 962 34 543 35 055
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 20 177 24 074 22 890 21 689 19 005 20 417 18 750 18 758 22 854 22 060
Nettoomsättningförändring -12,07% -0,48% -4,02% 4,33% 10,26% 0,54% -5,57% -0,96% -2,18% -%
Du Pont-modellen 6,18% 8,97% 7,59% 12,02% 4,13% 4,27% 5,95% 6,95% 7,35% 4,25%
Vinstmarginal 62,51% 66,64% 71,86% 106,53% 57,54% 65,77% 49,53% 55,37% 57,66% 33,38%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 69,84% 64,89%
Rörelsekapital/omsättning -7,76% -6,38% -22,69% -8,99% -8,86% -3,54% -8,55% -16,84% -14,37% -769,05%
Soliditet 12,07% 13,30% 9,67% 9,20% 5,72% 5,27% 9,00% 8,13% 1,81% 0,24%
Kassalikviditet 16,16% 7,53% 17,82% 10,81% 6,64% 49,33% 5,25% 2,61% 6,19% 1,14%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...