Visa allt om Tjosstman AB
Visa allt om Tjosstman AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 322 213 311 509 665 714 654 324 245 135
Övrig omsättning - - - - - - 7 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 138 23 61 255 275 337 396 19 49 20
Resultat efter finansnetto 263 23 62 253 195 337 395 20 50 -2
Årets resultat 200 92 34 107 76 159 277 1 36 -8
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 125 125 127 129 135 140 143 140 319
Omsättningstillgångar 705 370 485 568 640 958 750 335 382 237
Tillgångar 705 495 610 695 768 1 093 890 478 522 557
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 347 222 180 246 239 291 518 300 360 384
Obeskattade reserver 175 137 237 220 140 100 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83
Kortfristiga skulder 183 137 193 230 390 702 372 177 162 90
Skulder och eget kapital 705 495 610 695 768 1 093 890 478 522 557
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 24 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Utdelning till aktieägare 200 75 50 100 100 128 386 60 60 0
Omsättning 322 213 311 509 665 714 661 324 245 135
Nyckeltal
Antal anställda - 0 1 1 1 1 1 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 311 509 665 714 654 324 245 -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 61 84 66 98 81 79 49 -
Rörelseresultat, EBITDA 138 23 63 257 279 342 409 27 55 25
Nettoomsättningförändring 51,17% -31,51% -38,90% -23,46% -6,86% 9,17% 101,85% 32,24% 81,48% -%
Du Pont-modellen 37,45% 4,65% 10,33% 37,27% 36,07% 30,92% 44,61% 4,18% 9,77% 3,59%
Vinstmarginal 81,99% 10,80% 20,26% 50,88% 41,65% 47,34% 60,70% 6,17% 20,82% 14,81%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 162,11% 109,39% 93,89% 66,40% 37,59% 35,85% 57,80% 48,77% 89,80% 108,89%
Soliditet 68,58% 66,44% 59,81% 58,73% 44,55% 33,37% 58,20% 62,76% 68,97% 68,94%
Kassalikviditet 385,25% 270,07% 251,30% 246,96% 164,10% 136,47% 201,61% 189,27% 235,80% 263,33%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...