Visa allt om Försäkringskonsult Bengt Göransson Aktiebolag
Visa allt om Försäkringskonsult Bengt Göransson Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 2 991 4 313
Övrig omsättning - - - - - - - - 114 1 048
Rörelseresultat (EBIT) -26 -10 -30 -21 -22 -82 -60 -124 520 2 449
Resultat efter finansnetto 430 1 176 123 420 116 -72 168 172 782 2 478
Årets resultat 336 917 96 310 101 -72 143 106 564 1 853
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 631 6 264 5 731 4 262 5 011 4 953 4 702 4 489 39 465
Omsättningstillgångar 885 349 317 2 278 1 228 1 329 1 859 2 064 6 516 6 634
Tillgångar 6 516 6 613 6 048 6 540 6 240 6 282 6 560 6 554 6 555 7 099
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 145 6 309 5 892 6 396 6 207 6 226 6 418 6 396 6 460 6 095
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 372 305 156 144 34 57 143 159 96 1 004
Skulder och eget kapital 6 516 6 613 6 048 6 540 6 240 6 282 6 560 6 554 6 555 7 099
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 53 189
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 19 387
Utdelning till aktieägare 300 500 500 600 120 120 120 120 170 200
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 3 105 5 361
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 2 157
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 351
Rörelseresultat, EBITDA -26 -10 -30 -21 -22 -82 -59 -104 538 2 615
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -30,65% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% 11,91% 34,89%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 26,11% 57,43%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 19,22% 70,67%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% 214,64% 130,54%
Soliditet 94,31% 95,40% 97,42% 97,80% 99,47% 99,11% 97,84% 97,59% 98,55% 85,86%
Kassalikviditet 237,90% 114,43% 203,21% 1 581,94% 3 611,76% 2 331,58% 1 300,00% 1 298,11% 6 787,50% 660,76%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...