Visa allt om Tandläkare Jane Jonsson AB
Visa allt om Tandläkare Jane Jonsson AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 895 2 816 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 212 500 - - - 5 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 61 -292 -1 108 -1 194 -1 127 -1 161 -1 180 -1 253 -1 152 -228
Resultat efter finansnetto 101 1 268 382 469 401 69 107 183 198 142
Årets resultat 28 751 294 251 386 36 98 154 137 -20
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 119 1 316 28 271 206 357 324 656 932 969
Omsättningstillgångar 1 183 1 093 1 107 700 656 345 623 554 214 39
Tillgångar 2 302 2 408 1 135 971 863 702 947 1 210 1 146 1 008
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 465 1 637 886 592 641 325 389 391 237 100
Obeskattade reserver 480 420 120 120 0 125 110 141 175 162
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 404 555 693
Kortfristiga skulder 357 351 129 259 222 251 448 273 178 54
Skulder och eget kapital 2 302 2 408 1 135 971 863 702 947 1 210 1 146 1 008
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12 2012-12 2011-12
2010-12
2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 546 468 418 444 0 384 384 416 352 64
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 751 547 321 348 717 325 311 311 310 63
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 467 348 243 253 231 227 241 261 257 48
Utdelning till aktieägare 150 200 0 0 0 70 100 100 0 0
Omsättning 5 107 3 316 0 0 0 5 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 632 939 - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 620 463 494 524 476 470 470 497 466 88
Rörelseresultat, EBITDA 422 37 -1 108 -1 194 -990 -999 -1 030 -1 103 -1 002 -191
Nettoomsättningförändring 73,83% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 4,43% 52,62% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal 2,08% 44,99% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 64,49% 61,68% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 16,87% 26,35% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 79,90% 81,59% 86,31% 70,08% 74,28% 59,42% 49,64% 40,70% 31,68% 21,49%
Kassalikviditet 326,89% 305,98% 858,14% 270,27% 295,50% 137,45% 139,06% 202,93% 120,22% 72,22%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...