Visa allt om Alaska Östra 48:18 Aktiebolag
Visa allt om Alaska Östra 48:18 Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -14 -14 -11 -43 -11 -14 -42 -31 -10 -22
Resultat efter finansnetto 745 254 63 -544 -478 -457 11 480 -1 655 -164 -416
Årets resultat 745 254 63 -544 -478 -457 11 480 160 -164 -416
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 320 13 395 13 897 13 712 0 0 0 59 300 59 300 0
Omsättningstillgångar 12 97 538 591 14 958 15 436 15 626 2 108 322 3 118
Tillgångar 10 331 13 492 14 435 14 304 14 958 15 436 15 626 61 408 59 622 3 118
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 224 479 225 162 705 1 183 1 640 -9 839 -10 000 -9 835
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 12 926 12 926 12 926 12 926 12 926 12 926 12 926 12 926 12 926
Kortfristiga skulder 9 108 88 1 285 1 216 1 327 1 327 1 060 58 322 56 696 28
Skulder och eget kapital 10 331 13 492 14 435 14 304 14 958 15 436 15 626 61 408 59 622 3 118
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -14 -14 -11 -43 -11 -14 -42 -31 -10 -22
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 11,85% 3,55% 1,56% 1,13% 4,71% 7,66% 10,50% -16,02% -16,77% -315,43%
Kassalikviditet 0,13% 110,23% 41,87% 48,60% 1 127,20% 1 163,23% 1 474,15% 3,61% 0,57% 11 135,71%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...