Visa allt om Jan och Solveig Sundell Aktiebolag
Visa allt om Jan och Solveig Sundell Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 663 696 372 460 40 15 0 0 0 0
Övrig omsättning - - 159 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -12 105 163 280 -71 -83 -43 -70 -57 -294
Resultat efter finansnetto -14 106 166 243 0 -72 -7 -53 38 -286
Årets resultat 0 61 160 175 0 -72 -7 -53 38 -286
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 76 76 76 79 200 329 331 333 334 538
Omsättningstillgångar 819 873 678 702 297 158 247 242 323 76
Tillgångar 895 948 753 781 497 486 579 575 657 613
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 600 600 639 629 454 454 526 533 586 549
Obeskattade reserver 49 65 38 38 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 246 284 76 114 43 33 52 42 71 65
Skulder och eget kapital 895 948 753 781 497 486 579 575 657 613
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 139
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - - - 0 0 0 0 0 0 45
Utdelning till aktieägare 0 0 100 150 0 0 0 0 0 0
Omsättning 663 696 531 460 40 15 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0 0 0 0 0 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 4 92
Rörelseresultat, EBITDA -12 105 166 283 -68 -80 -40 -69 -55 2 049
Nettoomsättningförändring -4,74% 87,10% -19,13% 1 050,00% 166,67% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -1,34% 11,18% 21,91% 36,11% 0,00% -14,81% -% -% -% -%
Vinstmarginal -1,81% 15,23% 44,35% 61,30% 0,00% -480,00% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 13,27% 37,64% 55,38% 83,26% 17,50% -93,33% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 86,43% 84,63% 161,83% 127,83% 635,00% 833,33% -% -% -% -%
Soliditet 71,31% 68,64% 88,80% 84,12% 91,35% 93,42% 90,85% 92,70% 89,19% 89,56%
Kassalikviditet 152,03% 172,18% 517,11% 491,23% 309,30% 357,58% 475,00% 576,19% 454,93% 116,92%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...