Visa allt om Per & Olle AB
Visa allt om Per & Olle AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 993 3 419 3 359 3 368 3 512 3 620 3 918 5 077 5 050 4 743
Övrig omsättning 1 966 - - - 1 121 813 3 351 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 442 783 732 873 1 433 1 605 3 823 1 579 1 472 1 075
Resultat efter finansnetto 2 104 288 541 112 723 1 040 2 281 -66 20 127
Årets resultat 567 102 478 56 392 565 1 318 -66 20 127
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 18 284 24 506 25 187 23 515 18 443 20 065 21 276 28 665 29 336 30 019
Omsättningstillgångar 3 721 993 1 350 893 1 540 1 371 247 1 208 1 108 849
Tillgångar 22 005 25 499 26 537 24 408 19 983 21 436 21 523 29 874 30 444 30 868
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 669 9 043 7 757 5 729 2 252 2 861 2 296 978 1 044 1 024
Obeskattade reserver 1 881 1 170 1 058 1 020 989 803 538 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 9 731 13 698 15 558 15 520 14 085 14 840 15 768 24 336 24 693 25 652
Kortfristiga skulder 1 723 1 589 2 164 2 139 2 657 2 932 2 922 4 560 4 707 4 192
Skulder och eget kapital 22 005 25 499 26 537 24 408 19 983 21 436 21 523 29 874 30 444 30 868
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 0 0 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 - 0 0 0 - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 959 3 419 3 359 3 368 4 633 4 433 7 269 5 077 5 050 4 743
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 3 055 1 463 1 259 1 400 1 932 2 129 4 361 2 250 2 155 1 759
Nettoomsättningförändring -12,46% 1,79% -0,27% -4,10% -2,98% -7,61% -22,83% 0,53% 6,47% -%
Du Pont-modellen 11,14% 3,11% 4,27% 3,58% 7,17% 7,49% 17,76% 5,29% 4,84% 3,48%
Vinstmarginal 81,92% 23,16% 33,73% 25,98% 40,80% 44,34% 97,58% 31,10% 29,15% 22,66%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 66,76% -17,43% -24,23% -37,00% -31,81% -43,12% -68,27% -66,02% -71,27% -70,48%
Soliditet 46,06% 39,04% 32,34% 26,55% 14,92% 16,11% 12,51% 3,27% 3,43% 3,32%
Kassalikviditet 215,96% 62,49% 62,38% 41,75% 57,96% 46,76% 8,04% 25,00% 22,16% 19,08%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...