Visa allt om Sveriges Spannmålsodlare (SpmO) Aktiebolag
Visa allt om Sveriges Spannmålsodlare (SpmO) Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 575 2 580 2 326 2 322 2 036 1 890 1 789 1 586 1 666 1 297
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 27 -133 -102 -59 -4 204 252 328 266 222
Resultat efter finansnetto 37 -100 -57 -3 27 211 260 388 302 233
Årets resultat 150 55 42 69 84 66 99 113 102 233
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 1 3 5 30 48
Omsättningstillgångar 2 986 2 857 2 665 2 618 2 662 1 542 1 371 1 320 905 569
Tillgångar 2 986 2 857 2 665 2 618 2 662 1 544 1 374 1 325 935 617
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 113 963 908 866 797 713 647 548 435 333
Obeskattade reserver 245 275 320 305 275 235 155 65 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 628 1 620 1 437 1 447 1 590 596 572 712 500 284
Skulder och eget kapital 2 986 2 857 2 665 2 618 2 662 1 544 1 374 1 325 935 617
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 307 265 245 233 193
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 473 477 501 413 416 81 81 65 63 25
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 149 150 157 130 131 122 109 101 88 59
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 575 2 580 2 326 2 322 2 036 1 890 1 789 1 586 1 666 1 297
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 575 2 580 2 326 2 322 2 036 1 890 1 789 1 586 1 666 1 297
Personalkostnader per anställd (tkr) 657 673 702 579 585 546 485 439 431 311
Rörelseresultat, EBITDA 27 -133 -102 -59 -3 205 254 353 291 245
Nettoomsättningförändring -0,19% 10,92% 0,17% 14,05% 7,72% 5,65% 12,80% -4,80% 28,45% -%
Du Pont-modellen 1,24% -3,47% -2,14% -0,15% 1,01% 13,67% 19,00% 29,28% 32,30% 37,76%
Vinstmarginal 1,44% -3,84% -2,45% -0,17% 1,33% 11,16% 14,59% 24,46% 18,13% 17,96%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 52,74% 47,95% 52,79% 50,43% 52,65% 50,05% 44,66% 38,34% 24,31% 21,97%
Soliditet 43,67% 41,21% 43,44% 41,66% 37,55% 57,40% 55,40% 44,89% 46,52% 53,97%
Kassalikviditet 183,42% 176,36% 185,46% 180,93% 167,42% 258,72% 239,69% 185,39% 181,00% 200,35%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...