Visa allt om Svenska Multimedia Producenterna Aktiebolag
Visa allt om Svenska Multimedia Producenterna Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - 169 - 87 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 169 0 86 -1 -2 -3 -3 -9
Resultat efter finansnetto 0 0 169 0 86 -1 -2 -3 -3 -9
Årets resultat 0 0 169 0 86 -1 -2 -3 -3 -9
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tillgångar 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -77 -77 -77 -246 -246 -332 -331 -329 -326 -322
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 77 78 78 247 247 333 332 330 327 323
Skulder och eget kapital 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - 0 - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - 0 - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 169 0 87 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 169 0 86 -1 -2 -3 -3 -9
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet -% -7 700,00% -7 700,00% -24 600,00% -24 600,00% -33 200,00% -33 100,00% -32 900,00% -32 600,00% -32 200,00%
Kassalikviditet 0,00% 1,28% 1,28% 0,40% 0,40% 0,30% 0,30% 0,30% 0,31% 0,31%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...